Zsinati Bíróság (2015 - 2020)

Dunamelléki Egyházkerület

Molnár Sándor

lelkészi

Máténé Antal Éva

lelkészi

Varga László

lelkészi

Törös Klára dr.

világi

nincs jelölt

világi

nincs jelölt

világi

Dunántúli Egyházkerület

Molnár Csaba Bertalan

lelkészi

Bikádi László Károly

lelkészi

Sárközy Eszter dr.

világi

Kuzsnerné dr. Bereczi Éva

világi

Tiszáninneni Egyházkerület

Szűcs Endre

lelkészi

Rácsok Gabriella dr.

lelkészi

Csizmár János dr.

világi

Pocsai Tamás dr.

világi

Tiszántúli Egyházkerület

Kustár Zoltán dr.

lelkészi

Bukáné Zakar Zsuzsanna

lelkészi

Püski Lajos

lelkészi

Virágh Pál dr.

világi

Varga Péter dr.

világi

Körmendiné dr. Szabó Katalin

világi

 

Istent keresem

2Móz 16

„Ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Törvények, határozatok, közlöny

Az alábbi linkekre kattintva megtalálhatja egyházunk alkotmányát, a szolgálati területek működését meghatározó legfontosabb törvényeket, a Zsinat és a Zsinati Tanács határozatait letölthető formátumban. 

Egyházfőhatósági igazolás

2019-ben megváltozott az egyházi belső jogi személyek jogi személyiségének igazolására szolgáló dokumentum és kérelmezésének rendje. 

Díjlevelek és nyugdíjjárulék

2015-ben új, egységes díjlevelek létrehozásáról döntött a Zsinat, ehhez kapcsolódóan a Zsinati Tanács elrendelte, hogy 2016. január 1-től a lelkipásztori javadalmak utáni tagsági és fenntartói járulékot egyesítve fizesse be az állásfenntartó a Református Lelkészi Nyugdíjintézethez.

Adat- és igénylőlapok

Adatlapletöltés az egyház által szervezett rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatási programban részt venni kívánok számára.

 

Az öregségi, özvegyi nyugdíj-kiegészítés megállapításhoz, illetve a gyermek után igényelt szociális segélykérelemhez szükséges igénylőlapok letöltése.