Az Elnökségi Tanács tagjai

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségi Tanácsának tagjai a XIV. zsinati ciklusban.

Szabó István dr.
Tagság jellege:  a Zsinat lelkészi elnöke
Egyházkerületi tisztség:  püspök (Dunamelléki Református Egyházkerület)
Szolgálati helye:  Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség
Bizottsági tagság:  
Mottó:  "Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak." (Máté 24,35)
Veres Sándor
Tagság jellege: egyházkerületi tisztségénél fogva
Egyházkerületi tisztség: egyházkerületi főgondnok (Dunamelléki Református Egyházkerület)
Szolgálati helye:  
Bizottsági tagság:  Missziói Bizottság
Mottó: "Él az Úr!" (Zsolt 18,47)
Steinbach József
Tagság jellege:  egyházkerületi tisztségénél fogva
Egyházkerületi tisztség:  püspök (Dunántúli Református Egyházkerület)
Szolgálati helye:  Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség
Bizottsági tagság:  
Mottó:  „Nagyok az Úr tettei." (Zsolt. 111,2)
Huszár Pál dr.
Tagság jellege:  A Zsinat világi elnöke
Egyházkerületi tisztség:  főgondnok (Dunántúli Református Egyházkerület)
Szolgálati helye:  
Bizottsági tagság:  
Mottó:  „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." (Ézs 40,31)
Csomós József
Tagság jellege:  egyházkerületi tisztségénél fogva
Egyházkerületi tisztség:  püspök (Tiszáninneni Református Egyházkerület)
Szolgálati helye:  Gönci Református Egyházközség
Bizottsági tagság:  
Mottó:  
Ábrám Tibor
Tagság jellege:  a Zsinat világi alelnöke
Egyházkerületi tisztség:  főgondnok (Tiszáninneni Református Egyházkerület)
Szolgálati helye:  Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc
Bizottsági tagság:  
Mottó: „...az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus." (Ef 4,15)
„...aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál." (Lk 22,26) 
Fekete Károly dr.
Tagság jellege:  A Zsinat lelkészi alelnöke
Egyházkerületi tisztség:  püspök (Tiszántúli Református Egyházkerület)
Szolgálati helye:  
Bizottsági tagság:  
Mottó:  
Adorján Gusztáv Tamás dr.
Tagság jellege:  egyházkerületi tisztségénél fogva
Egyházkerületi tisztség:  egyházkerületi főgondnok (Tiszántúli Református Egyházkerület)
Szolgálati helye:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza
Bizottsági tagság:  
Mottó:  A jó cselekvésében pedig ne fáradjatok el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk...(Gal 6.9.)
Gér András László
Tagság jellege:  tanácskozási joggal, zsinati tanácsos
Szolgálati helye:  Zsinati Hivatal
Mottó:  „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura." (Zak 4,6)
Veres Lajos, dr.
Tagság jellege:  tanácskozási joggal, zsinati jogtanácsos
Szolgálati helye:  
Mottó:  

Istent keresem

2Móz 12,1–20

„Tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Törvények, határozatok, közlöny

Az alábbi linkekre kattintva megtalálhatja egyházunk alkotmányát, a szolgálati területek működését meghatározó legfontosabb törvényeket, a Zsinat és a Zsinati Tanács határozatait letölthető formátumban. 

Egyházfőhatósági igazolás

2019-ben megváltozott az egyházi belső jogi személyek jogi személyiségének igazolására szolgáló dokumentum és kérelmezésének rendje. 

Díjlevelek és nyugdíjjárulék

2015-ben új, egységes díjlevelek létrehozásáról döntött a Zsinat, ehhez kapcsolódóan a Zsinati Tanács elrendelte, hogy 2016. január 1-től a lelkipásztori javadalmak utáni tagsági és fenntartói járulékot egyesítve fizesse be az állásfenntartó a Református Lelkészi Nyugdíjintézethez.

Adat- és igénylőlapok

Adatlapletöltés az egyház által szervezett rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatási programban részt venni kívánok számára.

 

Az öregségi, özvegyi nyugdíj-kiegészítés megállapításhoz, illetve a gyermek után igényelt szociális segélykérelemhez szükséges igénylőlapok letöltése.