Tájékoztató a hittanoktatási létszámjelentésekről

2017. szeptember 22., péntek

A hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló szabályrendelet (ZST-91/2016.06.01.) alapján 2017. szeptember 20-án a Zsinati Oktatási Iroda nyilvánosságra hozta a fakultatív hittanoktatás és a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás szervezésével összefüggő létszámjelentés teljesítéséhez szükséges adatlapot és tájékoztatót.

Néhány fontos tudnivaló:

1.) A kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás (KV) esetében az október 1-jei ténylétszámot, a fakultatív hittanoktatás (GY, MÁSEGYH) esetében pedig a szeptember végén ismert létszámot minden olyan egyházközségnek be kell küldenie, mely részt vesz a hittanoktatás szervezésében. A református óvodák és iskolák (REFINT) maguk szolgáltatnak adatot hittanoktatásukról (október 2-ig).

2.) Az adatlapok postázási határideje: a fakultatív hittanoktatás (GY, MÁSEGYH) esetében 2017. október 2. (hétfő), a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás esetében 2017. október 10. (kedd), mely határidő jogvesztő, azaz elmaradása esetén a be nem jelentett hittancsoportok finanszírozása megszűnik.

3.) Az adatszolgáltatás alapján nyújtja be a Magyarországi Református Egyház a 2017. szeptember 1-december 31. közötti időszakra vonatkozó támogatási igényét a Magyar Államkincstárnak.

4.) A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott iskolákat 2017. szeptember 1-jétől a KV hit- és erkölcstan oktatás területéhez soroljuk, a fakultatív hittanoktatás (GY) helyett.

5.) A fakultatív hittanoktatás esetében (a GY adatalapon) nem tüntethetőek fel olyan gyülekezeti alkalmak, mint a gyerekistentisztelet, az ifjúsági bibliaóra stb. Amennyiben a foglalkozás jellege kétséget támaszt, úgy sor kerül a helyi tanterv bekérésére.

A kizárólag a postai úton, eredeti példányban, a vonatkozó határidőig postára adott adatlapok befogadására van lehetőség. Beküldési cím: Zsinati Oktatás Iroda (1146 Budapest, Abonyi u. 21.). Az email-ben küldött adatlapokat nem lehet figyelembe venni.

Zsinati Oktatási Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.