Hittan: létszámjelentés

2017. május 20., szombat

Tájékoztató az állami iskolák 1-8. évfolyamán kötelezően választható hit- és erkölcstan 2017/18. tanévi becsült létszámának jelentéséhez.

A hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló szabályrendelet [ZST-91/2016.06.01.] 10. § (1) bekezdése alapján a Zsinati Oktatási Iroda közzéteszi az „Adatlap az október 1-jei becsült adatokról a kötelezően választható református hit és erkölcstan szervezéséhez (az állami iskolák 1-8. évfolyamán)” című adatlapot.

Az adatlapot a 2017. október 1-jei becsült állapot szerint kell kitölteni. Becsült állapotnak az állami iskolával folytatott egyeztetés alapján tervezett csoportszámot, valamint az állami iskola által közölt, a kitöltés pillanatában ismert létszámokat értjük. Az adatlap egyben a taneszközök tanulói példányainak megrendelésére is szolgál, azonban az egyházközség kezelésében lévő tartós tankönyvek számát NEM SZABAD LEVONNI a csoportlétszámból, mivel a levonást az Oktatási Iroda végzi el!

A tanári példányok rendelése az előző tanévekhez hasonlóan közvetlenül a Kálvin Kiadótól lehetséges.

Mi a jelentősége a következő tanévre vonatkozó becsült adatok jelzésének? A hittanoktatást szervező egyházközségek által beküldött adatlapok alapján

· nyújtja be a Magyar Államkincstár számára következő tanévre a Magyarországi Református Egyház a hit- és erkölcstan átlagbér alapú támogatás, valamint tankönyvtámogatása iránti igényét;

· rendeli meg a Magyarországi Református Egyház a Kálvin Kiadótól az egyházközségekhez augusztus 25-ig kiszállítandó tankönyveket és feladatgyűjteményeket a tanulók számára.

Az adatlapokat nyilvánosságra hozzuk a www.reformatus.hu honlapon, valamint ugyanezen a napon eljuttattuk az egyházközségek által megadott elektronikus postafiókokba, valamint valamennyi egyházközségi „@reformatus.hu” címre is.

Kizárólag a postai úton, eredeti példányban 2017. június 10-ig postára adott adatlapok befogadására van lehetőség, mivel a közel ezer adatlap feldolgozására mindössze két hét áll rendelkezésre. Beküldési cím: Zsinati Oktatási Iroda (1146 Budapest, Abonyi u. 21.). Tisztelettel kérjük, hogy a szoros feldolgozási határidőre való tekintettel lehetőleg elsőbbségi küldeményként szíveskedjenek postára adni az adatlapot!

Tájékoztatást szeretnénk adni arról, hogy a REKIR hit- és erkölcstan moduljában, a hittan.reformatus.hu oldalon az adatszolgáltatás párhuzamosan elektronikusan is elvégezhető. Az informatikai támogató rendszer tesztelése nagy segítséget jelent a program fejlesztéséhez. A REKIR 2018. január 1-jétől éles üzemmódban működik tovább.

A hittanoktatók 2017. szeptember 1. utáni foglalkoztatásához szükséges szerződések előkészítése érdekében szükséges megismernünk a tervezett fakultatív óraszámokat is. Ezt a célt szolgálja  „A TERVEZETT FAKULTATÍV (más egyház fenntartásában lévő intézmények, valamint gyülekezeti)  hittanóraszámok jelentéséhez 2017/18.” c. adatlap, melynek kitöltésével segíthetik a hittanoktatóik zökkenőmentes foglalkoztatását. Ennek az adatlapnak a kitöltése nem kötelező.

Budapest, 2017. május 20.

Zsinati Oktatási Iroda

Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapokat jobbra a Kapcsolódó letöltések között találják.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió