Wittenberg – a keresztyén egység központja

2017. május 03., szerda

500 évvel ezelőtt Wittenberg városából indult el a reformáció, amikor Luther Márton kitűzte 95 tételét a vártemplom ajtajára. Ám Wittenberg idén nemcsak az egész éven át tartó megemlékezés miatt kerül a figyelem középpontjába, hanem az egyház egyesítésének helyszínéül is szolgál – egy napra biztosan.

Július 5-én, szerdán, a Református Egyházak Világközösségének (REV) nagygyűlése Lipcséből Wittenbergbe látogat, hogy képviselői ökumenikus istentisztelet keretében két meghatározó dokumentumot lássanak el kézjegyükkel. Az egyik a társulási nyilatkozat, amellyel a REV csatlakozik a megigazulástan kapcsán elfogadott úgynevezett Közös nyilatkozathoz. 1999-ben, sokévnyi elkötelezett ökumenikus párbeszéd után az eredeti dokumentumot a Római Katolikus Egyház és a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) írta alá, kinyilvánítva ezzel, hogy a két egyház osztozik „az Isten kegyelméből, Krisztusba vetett hit által való megigazulásunk közös értelmezésében.”

2006-ban a Metodista Világtanács és tagjai egyetértésüket fejezték ki a dokumentum tartalmával kapcsolatban és elkötelezték magukat a Közös nyilatkozat alapelvei mellett; 2016-ban az Anglikán Konzultációs Tanács is „üdvözölte és megerősítette a nyilatkozat lényegét”.

A REV saját társulási nyilatkozatot elfogadva csatlakozik az ökumenikus nyilatkozathoz, amelyik elsősorban az igazságosság és megigazulás közti kapcsolat fontosságát hangsúlyozza, mint sajátos református hozzájárulást a megigazulástan értelmezéséről szóló jövőbeli párbeszédhez.

Az istentisztelet keretében aláírásra kerülő második dokumentumra a „wittenbergi tanúságtétel” („Wittenberg Witness”) néven hivatkoznak majd a jövőben. Utóbbi a Református Egyházak Világközössége és a Lutheránus Világszövetség közötti megállapodást takarja. A közös tanúságtétel az egyház megosztottságának tragikus voltát megvallva, a két szervezet évtizedek óta tartó elkötelezett párbeszédének gyümölcseként ünnepli, hogy tagegyházaik világszerte konkrét lépéseket tettek egységük kifejezésére.

A nyilatkozatban arra „kötelezzük el magunkat, hogy felfedezzük közös életünk és együttműködésünk új formáit, amelyek még teljesebben kifejezik Krisztusban már meglévő egyházi közösségünket és egységünket”, fogalmazott Anna Case-Winters, a dokumentum szövegét előkészítő munkacsoport REV-es tagja. „Egyben elkötelezzük magunkat a közös tanúságtételre, amely az egyházunkban és világunkban elhatalmasodó igazságtalanság és kirekesztés erőivel szembeni fellépésben ölt testet.”

Az eseményre július 5-én kerül sor a wittenbergi Szent Mária-templomban, amit közös ebéd követ a templom előtti téren.

Külügyi Iroda

Fordította: Pataki Gréta

Forrás: www.wcrc.ch

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió