Vigyük Isten elé hálaadásunkat!

2020. február 13., csütörtök

Marosvásárhelyen tartjuk a Magyar Református Egység napját május 22-én, pénteken és 23-án, szombaton.
A program részleteiről is egyeztetett a Magyar Református Egyház Generális Konventjének Elnöksége februári ülésén Szekszárdon – derül ki közleményükből.

Szeretettel hívunk mindenkit, hogy együtt vigyük Isten elé hálaadásunkat az elmúlt száz esztendőben megtapasztalt megtartó kegyelméért. Isten a széthullás roppant erői ellenére is megtartott minket. Szentlelkével folyton munkálta bennünk, hogy közösen valljuk meg hitünket, együtt végezzük a szeretet munkáit, és egységben keressük az Ő ígéreteiben megalapozott reménységet. Marosvásárhelyen is együtt jövünk Hozzá, hogy józan belátást, bölcsességet és erőt kérjünk reménységben hordozott jövendők számára.

Kérünk minden magyar reformátust, hogy csatlakozzon a marosvásárhelyi közös ünnephez. A részletekről rövidesen tájékoztatást adunk egyházaink hivatalos médiafelületein.

„Akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, mint akiket örök elhatározása szerint elhívott.” (Róm 8,28) Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!

Szekszárd, 2020. február 13.

Dr. Szabó István s.k. püspök és Veres Sándor s.k. főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József s.k. püspök és Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok
Dunántúli Református Egyházkerület

Kató Béla s.k. püspök és Dr. Dézsi Zoltán s.k. főgondnok   
Erdélyi Református Egyházkerület

Szenn Péter s.k. püspök és Kel József s.k. főgondnok
Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Zán Fábián Sándor s.k. püspök és Nagy Béla s.k. főgondnok           
Kárpátaljai Református Egyház

Csűry István s.k. püspök és Bara Lajos István s.k. főgondnok
Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Halász Béla s.k. püspök és Székely Károly s.k. főgondnok   
Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Fazekas László s.k. püspök és Fekete Vince s.k. főgondnok
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Csomós József s.k. püspök és Ábrám Tibor s.k. főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Dr. Fekete Károly s.k. püspök és Dr. Adorján Gusztáv s.k. főgondnok
Tiszántúli Református Egyházkerület

(Fotó: Barcza János)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.