Tíz díszdoktor

2013. november 22., péntek

Tíz professzort fogadott tiszteletbeli doktorainak sorába november 21-én a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusa. A Díszdoktoravató Tanácsülését a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében anyaintézményének, a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulója alkalmából rendezte meg a Kollégium Dísztermében.

Az ünnepségen Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Prédikációjában kiemelte, hogy Isten, vándorló népének legfontosabb kérdése: Honnan jön az én segítségem? „Ha ezt a kérdést feltesszük, akkor elismerjük, hogy segítségre van szükségünk, az igazi segítség pedig Krisztus evangéliuma"!

Hangsúlyozta: amikor az ember ráébred arra, hogy segítsége az Úrtól jön, akkor kezd el másokkal beszélgetni, és „itt kezdődik el valami, amit úgy is nevezhetünk, hogy dialogikus életforma, és a mai napon azoknak mondunk köszönetet, akik ebben a dialogikus életformában segítették és segítik a magyar református népet és a Debreceni Református Hittudományi Egyetemet. Segítik, hogy ne térjünk le az útról és ne híguljon fel az evangélium igazsága. Velük együtt hisszük és valljuk azt, hogy annak a segítségnek, amelyre rákérdezünk, annak egyedüli garanciája Isten változni képes, változhatatlan hűsége"!

Az áhítatot követően Fekete Károly a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora köszöntötte a jelenlévőket, így többek között Johann Marx dél-afrikai nagykövetet, Dr. Barabás László tiszteletbeli osztrák konzult, valamint a kerület egyházmegyéinek megjelent espereseit, az egyetem pedagógusait, diákjait, a testvérintézmények küldötteit és a Debreceni Egyetem képviselőit. Beszédében kiemelte, hogy az intézményben mindig is együtt élt a nemzeti elkötelezettség és a tudományosság határok felettisége. A peregrináció, a külföldjárás lehetővé tette és teszi ma is, hogy a Kollégium diákjai jelen legyenek Európában és a nagyvilágban, ahogy rajtuk keresztül a nagyvilág és Európa is jelen van a Debreceni Református Kollégiumban. Hangsúlyozta, hogy a Hittudományi Kar, először 1917-ben, a reformáció 400. évfordulója alkalmából avatott díszdoktorokat. Fekete Károly kiemelte azt is, hogy az avató ünnepségek alkalmával a Kollégium még hangsúlyosabban fordul a nagyvilág protestáns tudományos személyiségei, a határon túli és a hazai reformátusság jeles egyéniségei felé, és ilyenkor méltatják a teológiával nem direkt foglalkozó, de a szakterületükön alkotva, hitvallást tevő református tudósok munkásságát is. Az intézmény ma már 132 díszdoktorral büszkélkedhet.

Az avatáson a  díszdoktorok nevében többek között Imre László és Jerry Pillay professzor mondott beszédet, a délután megtartott Tudományos Szimpóziumon pedig a díszdoktorok székfoglaló beszédei hangzottak el.

A Hittudományi Egyetem ebben az esztendőben tiszteletbeli doktorainak sorába fogadta:

 

Buzás Borbála, ttre.hu

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió