Testület az egységes lelkésztovábbképzésért

2010. február 25., csütörtök

altA református lelkészek egységes továbbképzésére tesz javaslatot az a testület, amely február 23-án alakult Budapesten. Az Országos Továbbképzési és Koordinációs Testület elsődleges feladata, hogy az egyházkerületekben folyó lelkésztovábbképzések tartalmát, szerkezetét, módszerét megismerje. A tanács a zsinatnak tesz javaslatokat, hogyan lehet egységes szabály szerint kezelni, gondozni a továbbképzést.

"Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy tudjanak egymásról a különböző továbbképzések, legyen közöttük átjárhatóság, valamint a különböző tapasztalatok feldolgozásával a későbbiekben alakuljon ki egy olyan keretrendszer, ami a később indítandó továbbképzések számára feltételeket is tud támasztani” – nyilatkozta Tarr Zoltán zsinati tanácsos. A lelkésztovábbképzés szervezésének és számonkérésének igénye már sok helyről megfogalmazódott. Célja a lelkészek szakmai hozzáértésének elmélyítése, a teológiai tudományok legújabb eredményeinek megismerése, specializálódás új szolgálati területekre, valamint az, hogy a lelkipásztorok a gyakorlati szolgálat terén jelentkező kérdésekre és kihívásokra megfelelően reagáljanak – tette hozzá Tarr Zoltán. A továbbképzés szervezéséről és anyagi feltételeinek megteremtéséről az egyházkerületeknek kellene gondoskodnia.

Országos Továbbképzési és Koordinációs Testület tagjai:
Dunamelléki Református Egyházkerület: Dr. Németh Dávid és Szabó Gabriella
Dunántúli református Egyházkerület: Dr. Vladár Gábor és Dr. Hanula Gergely
Tiszáninneni Református Egyházkerület: Dr. Füsti Molnár Szilveszter és Dr. Dienes Dénes
Tiszántúli Református Egyházkerület: Dr. Fazakas Sándor, Dr. Fekete Károly

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió