Szükség van a megújulásra

2015. október 10., szombat

Megtartotta első rendes közgyűlését a Tiszántúli Református Egyházkerület új elnöksége. Az október 8-án és 9-én megrendezett tanácskozáson több változásról is szó esett, valamint felszentelték a sikeres egységes lelkészképesítő vizsgát tett lelkipásztorokat.

A két napos közgyűlés október 8-án a Debreceni Református Egyházmegye esperesének áhítatával kezdődött. Vad Zsigmond kiemelte, hogy a Krisztushívőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a nézeteltérés, az egymással való pereskedés nem természetes. A peres dolgok elkerülésének útja azonban egy vékony ösvény, amely a legerősebb hitet is próbára teszi. A Krisztust követő embernek készen kell lennie a sérelmek eltűrésére, elszenvedésére, a károk elviselésére és mindig a jóra kell törekednie.

Vad Zsigmond áhítata után a püspöki beszámolóval folytatódott a közgyűlés. Fekete Károly szólt a püspökké szentelése óta eltelt időszakban megtett szolgálati útjairól, más felekezetek képviselőivel tartott megbeszélésekről, a kerületben szervezett különböző programokról, amelyek közül kiemelte a jelenleg a Szatmári Református Egyházmegyében zajló Hirdesd az Igét! programot, amely a gyülekezetek lelkipásztorainak és presbitereinek bevonásával igyekszik az igehirdetés területeinek jobbítása érdekében különböző javaslatokat, jó gyakorlatokat megfogalmazni. A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke kiemelte a gyülekezeti felnőttképzés fontosságát, amely a gyülekezetet állítja a középpontba, mindenki számára nyitott és a legfőbb célja, hogy a református öntudatot megerősítse a gyülekezetek tagjaiban az evangélium által. Az Egyházkerületi Közgyűlés döntött arról, hogy Fekete Károly teológiai helyzetelemzése és a program gyakorlatára vonatkozó alapvetés mentén 2016-ban elindítja egyházkerületi támogatással a gyülekezeti felnőttképzési programot.A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi alelnöke szólt a reformáció méltó megünneplésének fontosságáról és arról, hogy 2017-ben nem csak a Reformáció 500. évfordulóját, hanem a Debreceni Alkotmányozó Zsinat 450. évfordulóját is ünnepeljük, éppen ezért javasolta egy emlékmű felállítását az Emlékkertben, az emlékmű elkészítésére pedig adakozást hirdetett. Erre a célra fordítják az október 9.-i lelkészszentelő istentisztelet perselypénzét is.

Fekete Károly beszédében megemlékezett a Kántusalapító, Maróthi György születésének 300. és Hegymegi Kiss Áron püspök születésének 200. évfordulójáról is, valamint köszönetet mondott a leköszönő római katolikus megyéspüspök, Bosák Nándor szolgálatáért és az egyházkerülettel közösen végzett munkájáért. Kérte a kárpátaljai testvérek további támogatását és köszönetet mondott a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársainak a menekültek körében végzett segítő szolgálatukért, ugyanakkor javasolta, hogy a zsinati Tanulmányi Bizottság behatóan foglalkozzon a menekültügy kérdésével, és készítsen közérthető stílusban megfogalmazott teológiai elméleti tájékoztatót ez összetett kérdéssel kapcsolatban a gyülekezeti tagok számára. A püspöki beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadta, majd döntött a Luxemburgi Magyar Protestáns Egyesület kéréséről, amelynek értelmében az Egyesületet az Tiszántúli Református Egyházkerület útján csatlakozhat a Magyar Református Egyházhoz.

Az Egyházkerületi Közgyűlés első napján az alkotótagok megalapították és elfogadták az alapító okiratát az Egyházkerületi Pasztorációs Intézetnek, amely intézet a pasztoráció bibliai modellje alapján pasztorális, spirituális, egészségmegőrző- és fejlesztő segítséget kínál a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkipásztorai, intézményi alkalmazottai, gyülekezeti tagjai és az Intézet szolgáltatásait elfogadók számára. Öt munkaterületen fejti ki tevékenységét: lelkipásztorok lelkigondozása, egészségpasztoráció, családpasztoráció, gyásztanácsadás, szupervízió felkínálása az egyházkerületi intézmények munkaközösségei számára. Az egyházkerületben kimagasló munkájáért Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagyot jutalmazta Fekete Károly. Berkesi Sándor csaknem ötven éve vezeti a Debreceni Református Kollégium Kántusát. Hosszú éveken keresztül a Tiszántúli Református Egyházkerület zenei főigazgatója volt, ezt a pozíciót Arany János vette át.

A közgyűlés első napján bizottsági és előadó jelentések is elhangoztak. A tanácskozás október 9-én délelőtt folytatódott tovább. Szabadi Árpád áhítatában kiemelte, hogy Isten a tegnapot vagy a mát elrontó embernek is jövőt tervez, éppen ezért nem szabad azon rágódnunk mi történt, nem szabad másokat hibáztatnunk, hanem meg kell hallani Isten szavát, meg kell érezni szeretetét. A Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese hangsúlyozta, hogy ha élő kapcsolatunk van az Úrral, akkor minden helyzetből van kiút, bár ehhez először magunkba kell tekinteni és oda kell borulni az Úr elé.

Az áhítat után a szakterületek beszámolói hangoztak el, majd a lelkészszentelő istentisztelettel zárult a közgyűlés. Az ünnepi alkalmon a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Fekete Károly prédikációjában kiemelte, hogy szükség van a külső-belső megújulásra, ezért is kell a fiatal erő. Meg kell őrizni a régi, jó tapasztalatokat, de szükség van az új dolgokra is, és akkor vagyunk jó úton, ha érezzük, hogy Isten kegyelme munkálkodni akar rajtunk keresztül. A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke azt kérte a felszentelt lelkipásztoroktól, hogy a szolgálati helyükre, gyülekezeteikbe az evangélium megújító erejét vigyék magukkal.

A Tiszántúli Egyházkerületben idén 20-an kérték lelkésszé szentelésüket, a sikeres lelkészképesítő vizsga után. A tiszántúli felszentelt lelkészek: Dancs Imre, Fazakas Márk, Fekete Lajos Péter, Hajdu Gábor, Jeneiné Hurja Bettina Valéria, Kádas Richárd László, Keszegh-Seres Patrícia, Kovács Tibor, Lovász Adrienn, Lovász Márton, Lukács Beáta, Miklós László, Petróczi Szabolcs, Sütő Dóra, Szilágyi János, Szilágyi Sándor, Tóth Dorottya Tünde, Tóth László, Vida Máté, Viltskó Ádám. A kerület most felszentelt 20 lelkésze már önállóan választható lelkipásztorokként folytathatja szolgálatát.

A közgyűlésen elhangzottakról kérdezték az alkotótagokat az egyházkerület honlapján

Buzás Borbála, fotók: Barcza János
Forrás: ttre.hu 

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió