Közlemény a hittanoktatás szervezéséről

2016. szeptember 01., csütörtök

Tájékoztató a a hittanoktatás szervezésének szeptember 1-jétől megváltozott rendjéről, letölthető hittanoktatási adatlapok, a területi hittanoktatási ügyintézők elérhetőségei.

I. Változások 2016. szeptember 1.

2016. szeptember 1-jén lép hatályba a hittanoktatásról szóló 2007. évi II. törvény módosítása, valamint a hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló ‒ a Zsinati Tanács ZST-91/2016.06.01. határozatával elfogadott ‒ szabályrendelet, melynek szövegét levelünkhöz mellékeljük. Ezzel egyidőben hatályát veszti a hittanoktatási támogatások igényléséről, folyósításáról, és elszámolásáról szóló 2011. évi többször módosított szabályrendelet. Négy fontos változás lesz érzékelhető szeptember 1-jétől:

1. a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás és a fakultatív hittanoktatás adatainak nyilvántartását egyaránt a Zsinati Oktatási iroda végzi, ezáltal az esperesi hivatalok adminisztrációs terhei jelentősen csökkennek;
2. egyetlen kivétellel minden a hittanoktató foglalkoztatása a MRE Zsinatának elnöksége részéről történik;
3. a református köznevelési intézmények válnak egyedüli közvetett kifizetőhelyekké, azaz ők képezik a 2. pont szabályozása alóli kivételt;
4. enyhülnek a képesítési követelmények, így azon pedagógusok, kik pedagógus szakképzettségük mellett ún. belső szakképesítéssel is rendelkeznek, szintén bekapcsolódhatnak az állami iskolai hit- és erkölcstanoktatásba.

II. A fakultatív hittanoktatás és a nem református egyházi intézményi hittanoktatás adatlapjai

Az új szabályrendelet 8. § (1) bekezdése szerint a Zsinati Oktatási Iroda augusztus 31-ig hozza nyilvánosságra a fakultatív és az egyházi iskolai hittanoktatás adatlapjait a MRE hivatalos honlapján és eljuttatja azokat az egyházközségek és az intézmények elektronikus levelezési címeire.

• Letölthető a "GY" jelzéssel ellátott adatlap, melyen a fakultatív hittanoktatáson belül a gyülekezeti hittanoktatás adatait jelenthetik az egyházközségek, ide értve a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott iskolákban szervezett hittanoktatást, valamint az állami iskolákban a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás keretein kívül (pl. az erkölcstanra járó tanulók számára) szervezett hittanoktatást is.
• Szintén letölthető a "MÁSEGYH" jelzéssel ellátott adatlap, melyen az egyházközségek a nem református (pl. katolikus és evangélikus) egyházi köznevelési intézményekben szervezett iskolai hittanoktatás adatait jelenhetik.

Az adatlapok kitöltése egyszerű. Jelentősen csökkenti az adminisztrációt, hogy nem szükséges a tanulók személyes adatait beküldeni. A református köznevelési intézmények külön e-mail üzenetben juthatnak hozzá a "REFINT" jelzésű adatlapokhoz. Az adatlapok postára adásának határideje a rendelet szerint október 1., azonban mivel ez a nap szombatra esik, az október 3-i (hétfői) postabélyegzővel ellátott adatlapokat is figyelembe tudjuk venni.

III. A református köznevelési intézményi hittanoktatás adatlapjai

Az új szabályrendelet 8. § (1) bekezdése szerint a Zsinati Oktatási Iroda augusztus 31-ig hozza nyilvánosságra a fakultatív és az egyházi iskolai hittanoktatás adatlapjait a MRE hivatalos honlapján és eljuttatja azokat az egyházközségek és az intézmények elektronikus levelezési címeire.

• Letölthető a "REFINT" jelzéssel ellátott adatlap, melyen a református köznevelési intézmények (óvodák és iskolák) rögzíthetik adataikat.

IV. A területi hittanoktatási ügyintézők szolgálatba állítása

A szabályrendelet 2. §-a lehetőséget biztosít arra, hogy a Zsinati Oktatási Iroda a hittanoktatók közül megbízzon a hittanoktatók és az egyházközségek munkájának támogatására ‒ hittanoktatási ügyintézői munkakörben ‒ munkatársakat. 2016. szeptember 1-jével 16 egyházmegyében indulhat meg ez a segítő, támogató szolgálat. A szeptember 1-jétől szolgálatot teljesítő hittanoktatási ügyintézők és elérhetőségük:

Kód

Egyházmegye

Név

Email cím

03

Budapest-Dél

Juhászné Takaró Réka

ugyintezo.budapest-del@reformatus.hu

Drenyovszky Péterné

ugyintezo.budapest-del@reformatus.hu

04

Budapest-Észak

Drenyovszky Péterné (Kinga)

ugyintezo.budapest-eszak@reformatus.hu

06

Északpest

Zsohárné Szenczy Liliána

ugyintezo.eszakpest@reformatus.hu

07

Tolna

Ráczné Pető Ildikó

ugyintezo.tolna@reformatus.hu

08

Vértesalja

Szabóné Popovics Adrienn

ugyintezo.vertesalja@reformatus.hu

11

Mezőföld

Pungurné Császár Judit

ugyintezo.mezofold@reformatus.hu

13

Pápa

Kohán Adrienn

ugyintezo.papa@reformatus.hu

Benkéné Huszár Zsóka 

ugyintezo.papa@reformatus.hu

15

Tata

Pungurné Császár Judit

ugyintezo.tata@reformatus.hu

16

Veszprém

Nagy Antónia

ugyintezo.veszprem@reformatus.hu

32

Bihar

Vasné Faragó Gabriella

ugyintezo.bihar@reformatus.hu

33

Csongrád

Varga Rita

ugyitezo.csongrad@reformatus.hu

34

Debrecen

Vasné Faragó Gabriella

ugyintezo.debrecen@reformatus.hu

35

Hajdúvidék

Vasné Faragó Gabriella

ugyintezo.hajduvidek@reformatus.hu 

37

Nyírség

Szakácsné Huszti Emma 

ugyintezo.nyirseg@reformatus.hu

38

Szabolcs-Bereg

Vasné Faragó Gabriella

ugyintezo.szabolcs-bereg@reformatus.hu

39

Szatmár

Tóth Miklós

ugyintezo.szatmar@reformatus.hu

A hittanoktatási ügyintézők a jövőben egyre szélesebb körben tudnak segítséget nyújtani az egyházközségek és a hittanoktatók munkájához. Bízunk abban, hogy a tanév során mind a 27 egyházmegyére kiterjedhet e szolgálat. Bizonyára az első időszakban még számos kérdésben szükséges az egységes álláspont kidolgozása. Az ügyintézők a holnapi naptól kapcsolatot teremtenek a területükhöz tartozó egyházközségekkel. Kérjük, hogy fogadják megkeresésüket bizalommal.

V. Az egyházmegye kiemelt szerepe megmarad kevesebb adminisztrációval

Mind a régi, mind az új szabályrendelet szabályozta a 7 fő alatti csoportok indításának kérdését. Az új szabályrendelet 6. § (2) bekezdése szerint

"A csoportok minimális létszáma – amennyiben egyházkerületi szabályrendelet nem állapít meg ettől eltérő létszámot – 7 fő lehet, ennek érdekében csoportösszevonásra is sor kerülhet. Indokolt esetben – a hittanoktatás szervezőjének kérésére – önálló csoportnak tekinthető a 7 fő alatti létszám is, melynek indokoltságát az illetékes egyházmegye elnöksége határozza meg. Az egyházmegyei engedélyek előzetes beszerzése a szervező egyházközség feladata."  

A régi szabályrendelet 4. § (2) bekezdéséhez viszonyítva itt nincs új szabályozás. Az egyházmegyei és az egyházközségi adminisztráció csökkentése érdekében az egyházmegyei jóváhagyáshoz az adatokat a Zsinati Oktatási Iroda juttatja el az esperesi hivatalokhoz engedélyezésre. Az egyházközségnek nincs más dolga, mint az adatlapok postázása az Oktatási Iroda számára (1146 Budapest, Abonyi u. 21.). Az egyházmegyék pedig egy excel táblázatban ismerhetik meg a bejelentett csoportokat. E megoldás hátránya az, hogy az engedélyezés utólagos, így az engedély meg nem adása esetén a gyakorlatot kell az új helyzethez igazítani (pl. a csoportot meg kell szüntetni).

A Zsinati Oktatási Iroda csupán alkalmazza a döntéshozó által előírt szabályokat. Mivel a szabályrendelet szerint a vállalható tanórák száma a pedagógus munkakörre előírt neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa, azaz 26 óra, ettől magasabb óraszámot szintén az illetékes egyházmegye hozzájárulásával lehet elfogadni. Önálló lelkipásztorok esetében a vállalható tanórák száma 15, melytől az illetékes egyházkerület jóváhagyásával lehet eltérni.

Budapest, 2016. augusztus 31.

Zsinati Oktatási Iroda

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió