Istentiszteleti ajánlások a krízishelyzetben

2020. április 01., szerda

A kommunikációs eszközökkel közvetített istentiszteletekhez, a húsvéti úrvacsorás alkalmakhoz és a temetésekhez ajánl istentiszteleti rendeket egyházunk Elnökségi Tanácsa.

A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa március 30-án tartott megbeszélésén áttekintette a koronavírus-járvány kapcsán tett kormányzati és közegészségügyi intézkedéseket és azok hatását istentiszteleti életünkre és gyakorlatunkra. A szükséghelyzet és a korlátozó intézkedések idejére, és kizárólag addig, az alábbi javaslatokkal szeretné segíteni egyházunk igehirdetői, vigasztaló és lelkigondozó szolgálatát, beleértve az úrvacsorai közösség gyakorlásának lehetőségét és a temetési szolgálatok végzését.

A letölthető dokumentumban istentiszteleti rendtartásokat, énekeket, imádságokat javasolnak a krízishelyzet idejére. 

szerkeszthető formátum

Kommunikációs Szolgálat

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió