Iskolavezetőt keresnek Mátészalkán

2020. március 24., kedd

A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség pályázatot hirdet a Kálvin János Református Általános Iskola intézményvezetői munkakörének betöltésére.

Intézmény megnevezése: Kálvin János Református Általános Iskola (4700-Mátészalka, Nagykárolyi u. 5., OM azonosító: 102924)

Munkakör: intézményvezető, igazgató

Pályázati feltételek:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkaviszony, teljes munkaidő.

Munkahely: az intézmény székhelye.

A magasabb vezetői beosztás időtartama: határozatlan idejű pedagógus munkakörre fennálló munkaviszony mellett, 5 évre szóló határozott idejű megbízás, 2020. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó legfontosabb feladatok:
Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működéséért, a takarékos gazdálkodásért. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. Gondoskodik a munkafegyelem és a munkavégzés törvényességének megtartásáról. Irányítja és ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. Tevékenységét az állami jogszabályok, valamint a Magyarországi Református Egyház törvényeinek, szabályrendeleteinek, határozatainak megfelelően végzi.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának módja:
A (4700-Mátészalka, Kossuth tér 1.) címre kell megküldeni. A zárt borítékon fel kell tüntetni „Igazgatói pályázat".

A pályázat benyújtási határideje: 2020. április 30.

A pályázat elbírálási határideje: 2020. június 20.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást lehet kérni:
Becsei Miklós lelkipásztor
Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség
Mátészalka, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 30 683 7867
Email: mateszalka-kossuth.ter@reformatus.hu

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió