Imanapi előkészítő konferenciát tartott a Kárpát-medencei Nőszövetség

2010. szeptember 27., hétfő

A Kárpát-medencei nőszövetségek elnökségi tagjai szeptember 23-26. között Berekfürdőn találkoztak.

A Kárpát-medencei nőszövetségek elnökségi tagjai szeptember 23-a és 26-a között Berekfürdőn a Megbékélés Házában találkoztak.

Szombaton a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök fogadta a nőszövetség tagjait, vasárnap pedig Derencsényi István egyházkerületi főjegyző tartott úrvacsorai istentiszteletet.

A hat országból egybegyűlt nőszövetségi vezetők pénteken előadásokat hallhattak, másnap többek között Debrecent és a Hortobágyot ismerhették meg valamint a térség és az egyházkerület múltját, néprajzát, irodalmát és földrajzát. A konferencián bemutatták a Tiszántúli Református Nőszövetség vezetőségének összeállításában megjelent füzetet és CD-t, amely az egyházkerület bemutatásán túl a gyülekezetben idén december 5-én megtartandó alkalom, a Kárpát-medencei imanap liturgiáját is tartalmazza.

A 2006 óta immár hagyományosan december első vasárnapján megszervezett imanapon egy-egy országrészért és egyházkerületért imádkozhatunk. Az Imanap gondolata a 2004. december 5-ei népszavazás kapcsán, az anyaország határain túli magyarság sorsával való együttérzés jeléül született. Az imanap nem egy központi rendezvény, hanem egy imalánc, amelyhez mindenki csatlakozhat. Minden gyülekezet, kisközösség megszervezheti saját imanapi alkalmát, felhasználva az imanapi füzetet és a felkészítő anyagokat tartalmazó CD-t. Az imanap anyagát a református nőszövetségek készítik elő. A tíz éves „imaprogram” során minden évben más-más országrész és egyházkerület – 2006-ban Dunántúl, 2007-ben Erdély, 2008-ban Tiszáninnen, 2009-ben Horvátország – mutatkozik be, tárja fel örömeit és gondjait, hív hálaadásra és könyörgésre. A 2010-es imanapot a Tiszántúli Református Nőszövetség készítette elő.

Forrás: ttre.hu

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió