Hittan: közlemény a teljesítésigazolásokról

2016. szeptember 28., szerda

A hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló (ZST-92/2016.06.01.) szabályrendelet 12. § (8)-(9) bekezdései határozzák meg a kifizetések alapjául szolgáló teljesítésigazolások (munkavállalók esetén munkaidő-nyilvántartások) vezetésnek rendjét:

"12. § (8) A teljesítésigazolásokat, munkaidő-nyilvántartásokat a hit- és erkölcstanoktatást szervező egyházközségek képviseletére jogosult személyek hitelesítésével a tárgyhót követő hónap első munkanapján kell eljuttatni a Zsinati Oktatási Iroda számára. A teljesítésigazoláshoz, munkaidő-nyilvántartáshoz szükséges nyomtatványt a Zsinati Oktatási Iroda a Magyarországi Református Egyház hivatalos honlapján teszi közzé

(9) Amennyiben a hit- és erkölcstan tanóra a tanítási napon az intézmény által szervezett tanórán kívüli foglalkozásra, egyéb iskolai programra, illetve tanítás nélküli munkanapra tekintettel, vagy egyéb igazolható okból marad el, a teljesítés elmaradása igazoltnak tekinthető. A tanóra teljesítése elmaradásának okát a teljesítésigazoláson fel kell tüntetni."

A munkavállalók külön tájékoztatást kaptak a munkaidő-nyilvántartás vezetéséről, így az alábbi tájékoztatás kizárólag a lelkipásztorokra és a világi megbízottakra vonatkozik:

a) A www.reformatus.hu honlapról letölthető a teljesítésigazolás nyomtatványa, mely tartalmazza mind a kötelezően választható, mind a fakultatív hittanoktatás adatait.

b) Az Oktatási Iroda kizárólag azokat a teljesítésigazolásokat tudjuk feldolgozni melyek a tárgyhót követő hónap 5. napján éjfélig beérkeznek. A később beérkező nyomtatványok alapján a következő hónapban kerül sor a kifizetésre.

c) A teljesített órák igazolása továbbra is a hittanoktatást szervező egyházközség képviselőinek a joga és feladata.

d) A teljesítésigazolások fogadása a következő email címen történik: teljesitesigazolas@reformatus.hu. Mindemellett - azok számára, kik elektronikusan nem tudják beküldeni az nyomtatványt - a postai beküldésnek is megmarad a lehetősége: Zsinati Oktatási Iroda (1146 Budapest, Abonyi u. 21.).

e) A jobb felső sarokban bekeretezett összesítést is szükséges kitölteni a heti óraszámok megoszlásáról.

Zsinati Oktatási Iroda

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió