Bezárás és látogatási tilalom a refomátus intézményekben is

2020. március 26., csütörtök

Nemcsak az istentiszteletek és különböző rétegalkalmak megtartását nehezítik vagy éppenséggel gátolják a koronavírus terjedése elleni intézkedések, hanem a társadalmi és szociális missziók működését is jelentősen befolyásolja. A bentlakásos otthonokban látogatási és kijárási tilalmat rendeltek el, de akad olyan intézmény is, amely bezárt a járvány idejére. A járványügyi veszélyhelyzet miatt március 18-án látogatási tilalom lépett életbe a hazai szociális intézményekben, illetve a bentlakásos intézményekben kijárási tilalmat és felvételi zárlatot is bevezettek. Megkerestünk néhány református intézményt, hogy megtudjuk, hogyan érinti őket az intézkedés.

Idejében kezdett felkészülés Csákváron

– Teljes zárlat van nálunk – mondja Gere Gábor csákvári lelkipásztor, a Kálvin János Idősek Otthona fenntartója. Elárulja, hogy ők már a hivatalos látogatási és kijárási tilalom bevezetése előtt érvénybe léptették a korlátozást. – Amikor eljutottak hozzánk a kínai események híre, elkezdtünk felkészülni. Szerencsések vagyunk, mert másfél hónappal a magyarországi járvány első jelei előtt beszereztünk minden olyan felszerelést és ezközt, amellyel a járvány ellen védekezni lehet. Gere Gábor szerint ez annak is köszönhető, hogy korábban a katasztrófavédelemnél dolgozott.

A csákvári református idősek otthonában lakók most csak telefonon és interneten keresztül tarthatják a kapcsolatot családtagjaikkal. – Mi már az első jeleknél megkértük a hozzátartozókat, hogy ne jöjjenek be, illetve a lakókat, hogy ők ne menjenek ki. Ennek mindenki eleget tett, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy zárva vagyunk – fogalmaz Gere Gábor. Elmondja, hogy bár a dolgozókat nem tudják bezárással megóvni a járványtól, de ahol tudnak, segítenek nekik: tisztítószerekkel és egyéb, a védekezéshez szükséges felszereléssel látták el őket és családjaikat, valamint az idősotthon beszállítóin keresztül juthatnak élelmiszerhez is, így elkerülhetik a boltokat. Gere Gábor tájékoztatása szerint nemcsak az idősotthon dolgozóit, hanem a csákvári gyülekezet néhány egyedülálló tagját is ellátták védőfelszereléssel, és gondoskodnak az orvosi ellátásukról is.

Kötelező távolságtartás Pestszentlőrincen

Mivel a hajléktalanok az idősek mellett a koronavírus kiemelt rizikócsoportját képviselik, így a vonatkozó kormányrendelet szigorúbb higiéniai szabályok betartására kötelezi az intézményeket, de bezárásra nem. – Nincs hivatalosan semmi korlátozó intézkedés azon túl, ami mindenkire vonatkozik – mondja kérdésünkre Márkus Gábor, a Református Hajléktalan Misszió, valamint a Tiszta Forrás Alapítvány vezetője.

Az alapítvány budapesti nappali melegedőjében minden érintett tisztában van a szigorúbb előírásokkal. – Mi is kérjük a résztvevőinket, hogy egymástól minél nagyobb távolságban tartózkodjanak, és egyszerre sokkal kevesebb embert engedünk be az épületbe. Szerencsére jó idő van, így a többiek addig az udvaron várnak. Egyelőre nincs tumultus – árulja el Márkus Gábor, aki maga is meglepődött azon, hogy szinte minden hajléktalan megértette az intézkedések fontosságát, és be is tartja őket. A lelkipásztor elmondása szerint ők is felfüggesztették az összes evangéliumi alkalmat. – Nincsenek reggeli áhítataink, közös bibliaolvasások, nincsenek konferenciák – mondja Márkus Gábor.

A hajléktalanszállóra és a nappali melegedőbe csak előzetes kézmosás után lehet belépni, illetve amikor a rászorulók megkapják az élelmiszercsomagot, akkor is fertőtlenítik a kezüket. Márkus Gábor szerint munkatársaik hiába viselnek maszkot és kesztyűt munkájuk során, fennáll a veszélye annak, hogy esetleg megfertőződhetnek, hiszen a melegedőben elég sok hajléktalannal érintkeznek. – Az idős munkatársainkat egyelőre elküldtük pihenni – teszi hozzá. Megtudjuk tőle azt is, hogy az alapítvány éjjeli menedékén az időseket egy szobába költöztették, és így tettek a fiatalabb, aktív korú lakókkal is, mert közülük sokan dolgoznak.

Bezárt kapuk Dömösön

– A világméretű koronavírus-járvány miatt a Magyar Kékkereszt Egyesület dömösi Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona március 16-án ideiglenesen bezárt – tájékoztat Némethné Balogh Katalin, az egyesület és a Református Iszákosmentő Misszió vezetője. Közlése szerint most nagy hangsúly került a telefonos és az internetes lelkigondozásra, ugyanis átmenetileg az utógondozó csoportok is felfüggesztették tevékenységüket, már ami a személyes találkozókat illeti. – A munkatársaink közül, aki tud, az él is az internet adta lehetőségekkel. Megbeszéltük, hogy az egyik csoport felteszi majd a Facebookra a gondozó lelkészük áhítatát, hogy jó és fentről jövő üzenetet hallhassanak a többiek is, ne pedig egymás mellébeszélését. A hit legyőzi majd ezeket a nehézségeket – mondja Némethné Balogh Katalin, aki heti rendszerességgel ír igei üzenetet is tartalmazó levelet a csoportvezetőknek, akik eljuttatják azt a csoportok tagjainak.

Kórház- és börtönlelkészek szolgálata

– Jelen helyzetben kiemelten kezeljük a kórházlelkészi szolgálatot – mondja Magyarné Balogh Erzsébet, a Református Missziói Központ (RMK) vezetője. – A kórházlelkészek az egészségügyi ellátórendszer részeként ott vannak a kórházakban, kivéve azokat a szolgatársakat, akik a már a veszélyeztetett korosztályhoz tartoznak. Ők otthonról szóróanyagokat, lelki tartalmakat készítenek, ezekkel segítik a többiek munkáját.

Ahogy a kórházlelkészi, úgy a börtönlelkészi szolgálat is a figyelmünk középpontjában van. –Nagy teher van a börtönlelkészeken, az intézetvezetők azt kérik tőlük is, hogy folyamatosan legyenek jelen és legyenek elérhetők. Bár a fogvatartottak nagyobb csoportban nem lehetnek együtt, kisebb csoportokban vagy egyéni foglalkozásban számíthatnak a börtönlelkészek szolgálatára. Rajtuk kívül egyetlen felekezet missziós munkatársai sem léphetnek be a bv. intézetek területére. Ők írásos anyagokat küldhetnek be a börtönökbe, amit a lelkészek tudnak szétosztani – mondja az RMK vezetője

– A másik kiemelt területünk a lelkigondozás. Azok a missziós lelkészek, aki kényszerűségből nem tudnak a helyükön dolgozni, most a telefonos és az internetes lelkigondozás szolgálatához csatlakoztak – árulja el Magyarné Balogh Erzsébet.

Felvételi zárlat Ráckeresztúron

– A többi református intézményhez hasonlóan már a bejelentések előtt látogatási tilalmat rendeltünk el – mondja kérdésünkre Erdős Eszter lelkipásztor, a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió ráckeresztúri drogterápiás otthonának vezetője. – Az otthon kliensei csak indokolt esetben hagyhatják el az intézményt, például ha orvoshoz, tárgyalásra vagy a rendőrségre kell menniük. Kimenő nincs – hangsúlyozza Erdős Eszter, aki azt is elárulja, hogy a dolgozók már nem használják a tömegközlekedést, inkább autóval járnak munkába, csökkentve ezzel is a fertőzés behurcolásának kockázatát.

A kormányrendelet értelmében a bentlakásos intézményekre felvételi zárlat vonatkozik, ez pedig ellehetetlenítheti az otthon működését. – Szerintem csődbe fogunk menni anyagilag, egy-két hónap és padlóra kerülünk. Mivel nem vehetünk fel új klienseket, a régiek vagy befejezik a terápiájukat, vagy egy idő után lesznek, akik nem fogják bírni a korlátozásokat, a feszültséget, és ha van hova menniük, akkor hazamennek. Nem kellett kiüríteni az otthont, de előbb-utóbb ki fog ürülni – ad hangot félelmeinek Erdős Eszter. – Úgy érzem, hogy nagyon nehéz költségvetési időszak vár ránk, ha elhúzódik a járvány.

Ráckeresztúron felfüggesztettek minden külsős programot, így elmarad a most esedékes öregfiúk találkozója, szünetelnek az utógondozó csoportok, és nem mennek bibliaórára a lakók egyik budapesti gyülekezetbe sem. – Igyekezünk mindezt ellensúlyozni, például szalonnát sütünk a kertben, vagy grillezünk és csapatépítő napokat tartunk. Próbáljuk egy kis vidámsággal javítani a hangulatot – árulja el a lelkész.

Hegedűs Bence, fotó: Kalocsai Richárd, Sebestyén László

A cikk megjelent a Reformátusok Lapjában.

Segítők a szükséghelyzetben – nem áll meg a diakóniai munka

Nehezebb körülmények között, de folytatódik az erdélyi Diakónia Keresztyén Alapítvány munkája. A házi beteggondozás az, amire a társadalom részéről nagy igény van, de más foglalkozások sem szünetelnek, a fogyatékosokkal történő foglalkozások – bár átalakultak – is folytatódnak.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió