A XIII. zsinati ciklus hatodik ülése eseményeinek összefoglalója

2010. november 23., kedd

 A háromnapos tanácskozás során november 17-én a Zsinati Tanács, november 18-19-én a Zsinat ülésezett Budapesten. Visszatekintő cikkünkben valamennyi zsinati írásunkat megtalálja.

A háromnapos tanácskozás során november 17-én a Zsinati Tanács, november 18-19-én a Zsinat ülésezett Budapesten. A Zsinati Tanács döntött többek között arról, hogy átalakul a református lelkészi nyugdíjrendszer és visszakerül egyházi kezelésbe a balatonszárszói SDG-telep. A zsinati tagok határoztak arról, hogy 2011-től az engesztelődés hét éve kezdődik, elfogadták az egyházi alkotmány módosítását az egyházközségek státusza tárgyában, továbbá döntöttek a Református Egyház című lap közlönnyé alakításáról. A zsinati tanácskozás második napján a testület továbbvitte a múltfeltárás tavaly megkezdett folyamatát, köszöntötték a különböző díjak kitüntetettjeit, a börtönlelkészi szolgálat lelkészeit. Visszatekintő cikkünkben valamennyi zsinati írásunkat megtalálja.

Három napon keresztül ülésezett november közepén a Zsinat Budapesten a zsinati székház üléstermében: november 17-én a Zsinati Tanács, november 18-19-én a Zsinat tanácskozását tartották. Az alábbiakban rövid összefoglalást adunk mindhárom nap eseményeiről, határozatairól és a kapcsolódó linkeken keresztül valamennyi részletes írásunkat, a napi összefoglalókat, valamint a zsinati ülések alatt írt, folyamatosan frissített online közvetítésünket is elérhetik.

Zsinati Tanács: nyugdíjrendszer, SDG-telep, költségvetés

A Zsinati Tanács napirendjén elsősorban gazdasági jellegű kérdések szerepeltek. Fontos döntésekre is sort került. Ezek közül a legfontosabb az, hogy a jövőben átalakítják a református lelkészi nyugellátást: a változatlanul hagyott felosztó-kiróvó rendszer és az MRE fokozatosan csökkentendő költségvetési hozzájárulása mellett tíz-tizenöt év alatt megerősítik a harmadik pillért, a nyugdíjalapot, amelynek hozamai hosszú távon biztosíthatják majd a lelkészi nyugdíjak értékállóságát. A másik lényeges határozat a balatonszárszói SDG Konferenciatelep jövőjét érintette. A külső üzemeltetővel kötött szerződés az év végével lejár, a döntés értelmében 2011-től ismét egyházi kezelésbe kerül a szárszói telep. A tanácstagok beszámolót fogadtak el az MRE 2010. első tíz havi gazdálkodásáról, és áttekintették a 2011-es állami költségvetési tervezet egyházakra vonatkozó javaslatait. A testület beszámolót halhatott az egyszázalékos adófelajánlások 2010-es alakulásáról.

>>A Zsinati Tanács üléséről készített összefoglalónkat innen érheti el.
>>A lelkészi nyugdíjrendszer átalakításával foglalkozó írásunkat itt olvashatja el.
>>Itt olvashat részletesebben az SDG jövőjével kapcsolatos dilemmákról.

Zsinat, csütörtöki ülés: elnöki megnyitó, törvényhozás, engesztelődés

A képnapos zsinati tanácskozást Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke nyitotta meg. Beszédének első felében rámutatott az egész világ hangulatát és sorsát meghatározó gazdasági válság természetére. Elmondta: „Lejárt a gazdaság öntörvényűségébe vetett hit ideje, elmúlt az az idő, amikor erre hivatkozva le lehetett söpörni minden erkölcsi és morális kritériumot.” Feltette a kérdést, hogy van-e ebből a felismerésből fakadó mondanivalója az egyháznak igehirdetéseiben, állásfoglalásaiban és megszólalásaiban?

A tanácskozás megerősítette a Zsinati Tanácsnak az SDG-telepről hozott intézkedéseit. A zsinati tagok elfogadták első olvasatban az egyházi alkotmány módosítását az egyházközségek státusza tárgyában. Ennek legfontosabb eleme, hogy a presbitériumok jogosítványainak megtartása mellett a jövőben a felettes egyházi testületek is határozhatnak új egyházközségek létrehozásáról. A törvényhozási munka során a Zsinat elfogadta a lelkészek jogállásáról szóló törvényhez készített előkészítő anyagot, illetve a készülő törvény szerkesztési vázlatát. A testület első olvasatban tárgyalta a gazdálkodásról szóló törvény tervezetét, és úgy döntött, a jelenlegi jogszabály módosítása helyett, a most elfogadott szerkezetben, új törvényt alkot majd. Az előterjesztőket elsősorban az vezette, hogy a gazdálkodás terén is az egyház közössége és intézményei számára egységes irányelveket és szempontokat fogalmazzanak meg.

Az ülés egyik legfontosabb határozataként a Zsinat arról döntött, hogy a 2011-gyel kezdődő hétéves ciklus az engesztelődés jegyében teljen. A zsinati tagok arról is döntöttek, hogy átalakul a Református Egyház című lap, amely a jövőben az MRE közlönyeként funkcionál majd, a folyóirat többi funkcióját más kiadványok veszik majd át. A Zsinat határozott az egységes református tanügyi szervezet létrehozásáról is, és felkérte az Oktatási Bizottságot, valamint a Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságot, hogy készítse el az alapító okiratot, az állománytáblát, a szervezeti és működési szabályzatot és a költségvetést.

>>A csütörtöki zsinati ülésről szóló összefoglaló cikkünk innen érhető el.
>>A tanácskozás alatt folyamatosan frissített szöveges online közvetítésünket itt olvashatja vissza.
>>Futó Zoltán sarkad-újteleki lelkipásztor zsinati nyitóprédikációjának teljes szövege.
>>Itt olvashatja el Bölcskei Gusztáv elnök megnyitójának részletes ismertetését.

Zsinat, pénteki ülés: múltfeltárás, énekeskönyv, kitüntetések

A gazdasági kérdések, a törvényhozás után a tanácskozás harmadik napján az egyház életét konkrétabban, gyakorlati oldalról érintő témákkal és történésekkel foglalkozott a Zsinat.

A pénteki ülés első fele a zsinati alapítású díjak átadásával telt. Köszöntötték a Dobos Károly-díj, az Imre Sándor-díj, az Aranygyűrűs teológiai doktor, az Aranyokleveles teológiai doktor címek, a Kiss Ferenc-díj és a Juhász Zsófia-díj új birtokosait. Az ünnepélyes aktusok sorába illett a húszéves börtönmisszió, valamint a tízéves börtönlelkészi szolgálat tagjainak köszöntése, illetve a svájci egyházi segélyszervezet, a HEKS kelet-európai képviselője, az ülésen megjelent Andreas Hess méltatása.

Az egész zsinati ülésszak egyik legfontosabb témája a tavaly őszi zsinaton megindított múltfeltárás továbbvitele volt. Ennek részeként előbb Bölcskei Gusztáv beszámolóját hallgatták meg a tagok a zsinati határozatok teljesüléséről. Majd a szeptemberben megalakult Tényfeltáró Történész Bizottság (TTB) beszámolója következett a munka megkezdéséről. A Zsinat megválasztotta a múltfeltáró munka kutatóit: Boér Zoltánt, Bognár Zalánt és Fodorné Nagy Saroltát.

Bizottsági beszámolót hallhattak a zsinati tagok az új református énekeskönyv előkészületeiről is. Fekete Csaba elnök előterjesztésében elhangzott, az új gyűjteményt a tervek szerint 2015-re véglegesíthetik.

A 2011-es egyházi munka fő hangsúlyairól szólva Bölcskei Gusztáv elmondta, az év jelmondata „Krisztusért követségben” lesz. A jövő évi eseményeket érintette a magyar uniós elnökséggel kapcsolatos református előkészületekről, valamint az önkéntesség évéről szóló előterjesztés is. A Zsinaton vált hivatalossá az is, hogy 2011. július 19-23. között Tatán rendezik az ötödik Csillagpont ifjúsági találkozó, amelynek fő témája ez lesz: érintések.

>>A pénteki események összefoglalója itt található.
>>A tanácskozás alatt folyamatosan frissített szöveges közvetítésünket itt olvashatja újra.
>>Az énekeskönyv előkészületeiről írt cikkünket innen érheti el.

Református.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.