Ima a jó gyakorlatért

2014. augusztus 15., péntek

Ima az elmúlt húsz év sikeres és zsákutcába jutott gyakorlatának összegyűjtéseért és kiértékeléséért. Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptemberig minden héten egy-egy egyházunk életét érintő témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. A felhívások a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik.

„Ezt mondta Pál Barnabásnak: Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk." (ApCsel 15,36)

Az apostol bölcsen kezdeményezte, hogy a második missziói út során látogassák meg a már megalakult gyülekezeteket is, hogy lássák az eredményeket, áldásokat, vagy az esetleges kudarcokat, és így még időben tudjanak segíteni.
Az egyházlátogatási rendünknek is volna részben valami hasonló feladata is, hogyha alaposan és komolyan végeznénk. A Debreceni Egyházmegyében ezért három évente lehetőség szerint ugyanaz a küldöttség megy vissza, hogy folyamatában is láthassa, tanácsolhassa a gyülekezetek életet.
A rendszerváltás után sok ajtó kinyílt az egyházak előtt. Ideje lenne alaposabban elemezni, hogy érdemes volt-e – gyakran távlatos látás nélkül is – szinte mindenhol belépnünk.
A létszámbeli felfutás mellett milyen lett a minőség, és mennyire tudtuk ezek által az első számú küldetésünket, az életeket megváltoztató evangéliumot hirdetni? Tudtunk-e minden iskolába, hittanórára, egészségügyi, szociális, támogató munkakörbe hitét gyakorló reformátusokat beállítani? Nem lenne szerencsés, ha az egykori „kiszolgáló" egyház képe helyett a „szolgáltató" egyház képe alakulna ki rólunk a társadalomban. Ahol egyértelművé vált, hogy nem az egyháznak, vagy nem úgy kell nekünk cselekednünk, ott pedig legyen elég bölcsesség, bátorság és egyetértés a változtatásra is.
A tanulságokat levonva, evangéliumi küldetésünk alapján kellene a jövő felé fordulni országos és gyülekezeti szinten is, hogy elkerüljük a sodródás, szétforgácsolódás mindig jelen lévő veszélyét.

*

Magasztaljuk Urunkat, hogy a bezártság évtizedei után különböző ajtókat nyitott az egyházak előtt, hogy ne csak a templom falai között szólalhasson meg az evangélium!
Adjunk hálát az ige iránti engedelmességben végzett különböző szolgálatok lehetőségéért, eredményeiért és áldásaiért!
Kérjünk bölcsességet és bátorságot az elmúlt két évtizedben végzett szolgálataink elemzéséhez, a tanulságok felismeréséhez, és ha szükséges, a komolyabb változtatásokhoz is!
Kérjük az Urat, hogy az engedelmesség Lelkével is támogasson bennünket, hogy hibáinkat kijavítva megújuljon életünk, és egyházunk!

Püski Lajos

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió