Tisztelettel egymás iránt

2014. június 12., csütörtök

Az Vallási Vezetők Európai Tanácsa (ECRL) május 13-14. között Genfben tartott éves találkozóján a vallásgyakorlat védelmének jogára hívta fel a figyelmet. A kétnapos tanácskozás napirendjén szerepelt Ukrajna is. Az ECRL nyilatkozatban emelte fel szavát az ország helyzetével kapcsolatban.

2014-es éves gyűlésén az ECRL-t aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy számos európai országban és intézményben veszélybe került a vallási közösségek azon joga, hogy megőrizzék és ápolják a hagyományaikat. Az ECRLmár több alkalommal hívta fel a figyelmet a minden állampolgárt megillető a vallás- és hitszabadság jogára, képviseljenek akár vallási kisebbséget, vagy többséget saját társadalmukban. A 2011-es moszkvai nyilatkozatában az ECRL kijelentette: „elszántan dolgoznunk azért, hogy legyőzzük a vélt és valós ellentéteket az emberi jogok, a hagyományos, illetve a vallásos értékek között. Továbbá hogy felszólaljunk a helytelenül, a politikai erők szolgálatába állított hagyományos értékek felhasználása ellen és az emberi jogokkal való visszaélés ellen, amikor azt az emberi méltósággal összeegyeztethetetlen cselekedetek igazolására használják fel.". Ahogyan ebben a nyilatkozatában szintén kifejezte az ECRL, „teljes mértékig tudatában vagyunk annak, hogy egyes hagyományos vallási értékek fontosságának elismeréséből szükségszerűen nem következik mindegyik elfogadása, hiszen ezek kultúránként, esetenként pedig egyes kultúrákon belül is változó értelmezést nyerhetnek."

Egyes országokban, különösképp az Európa Tanács (ET) országaiban, az utóbbi időben olyan politikai kezdeményezések indultak,melyek a vallási hagyományokhoz közelálló, évszázados gyakorlatok betiltását célozták, mint például a fiúgyermekek körülmetélése. Az ET Parlamenti Közgyűlés határozata egy komoly visszalépésként értelmezendő, éppen ezértaz ECRL elismerését fejezte ki az Európa Tanács főtitkárának, aki elhatárolta magát a döntéstől. Ismeretesek hasonló kezdeményezések is az utóbbi időben különböző intézményekben, mely során szektákká degradálják a vallási közösségeket,így fosztva meg annak tagjait az ENSZ nyilatkozatokban, az Európai Emberi Jogi Chartában és az EBESZ által elfogadott kötelezettségvállalásokban is rögzített jogaiktól. Tudunk a halal és kóser ételek előállítását szabályozó rituális állat-levágás betiltását, illetve a vallásos szimbólumok köztereken való használatának betiltását célzó kezdeményezésekről is.

Az ECRL úgy gondolja, hogy az előírt vallási gyakorlatok fenntartása mellett is szükséges az emberi jogok, az emberi méltóság és a felelős állattartás körültekintő figyelembe vétele. Az ECRL kéri a nemzeti kormányokat, az Európa Tanácsot és az Európai Uniót, hogy:
- utasítsa el azokat a kísérleteket, melyek korlátozzák az olyan vallási gyakorlatokat, melyek tiszteletben tartják az emberi jogi normákat és az emberi méltóságot
- fogadják el a szülők azon jogát arra vonatkozólag, hogy felelős orvosi eljárás során fiúgyermeküket vallási meggyőződésük szerint körülmetéltethessék
- segítsék elő a hala és kóser szokások szerint végzett rituális levágás gyakorlata során az állatokkal való bánásmódra vonatkozó szabványok tiszteletben tartását
- olyan politikák bevezetését, melyek megengedik a vallásos önkifejezést, tehát a vallásos szimbólumok használatát a közszférában, amíg azok nem okoznak veszélyt vagy nem akadályozzák mások vallásgyakorlatát

„Mi, az ECRL tagjai arra kötelezzük magunkat, hogy felhívjuk vallásos közösségeinket, hogy:
- kövessék a nemzetközileg elfogadott konvenciókat és normákat a vallásgyakorlatunkban
- támogassák a vallásos közösségek azon gyakorlatait, melyek nem sértik ezen konvenciókat és normákat
- járuljanak hozzá azon nemzeti és európai politikákhoz, melyek célja a híd-építés a vallásos hagyományok illetve a már elfogadott konvenciók és normák között"

Nyilatkozat az ukrán helyzetről

Az ECRL Vallások a békéért 2014-es, május 13-14-én megtartott éves tanácsgyűlésén aggodalommal figyelte a világban zajló krízishelyzeteket, például a szír válságot, vagy a Boko Haram jelenlétét Nigériában. Mint európai testület, a tagok aggodalommal töltötte el őket az Ukrajnában fennálló helyzet. A tanács tagjai figyelemmel kísérték az elmúlt hetek súlyos fejleményeit.

„Véleményünk szerint az ukrajnai helyzet összetettségét az érdeke és konfliktusok sokrétűsége adja. Mindezek együttesen játszanak szerepet az erőszak növekedésében, az emberi szenvedés és humanitárius szükségletek súlyos problémákat okoznak.

Mint vallási vezetőknek, nincs politikai felhatalmazásunk, de teljes mértékben támogatjuk az Egyesült Államok, az Európai Unió, Oroszország és Ukrajna április 17-i közös genfi nyilatkozatát:

Minden félnek tartózkodnia kell mindennemű erőszaktól, megfélemlítéstől vagy provokatív akciótól. A résztvevők határozottan elítélték és elutasították a szélsőségesség , a rasszizmus és a vallási intolerancia bármilyen megjelenési formáját, beleértve az anti-szemitizmust is.

A Vallási Vezetők Európai Tanácsának tagjaiként elismerjük, hogy az ukrán vezetők – mind a kormányzat, mind az ellenzék – alapvető felelősséggel tartoznak az ukrán lakosság és azok emberi méltóságának védelméért. Felszólítjuk a feleket, hogy gyakoroljanak önmérsékletet és keressen elfogadható politikai megoldásokat a jelenlegi krízisre. Továbbá arra a hívjuk az Ukrajnán kívüli nemzetközi szereplőket, kormányokat, és nem kormányzati testületeket, hogy tanúsítsanak bölcsességet és tartózkodjanak a konfliktus és az emberek szenvedésének további növeléséhez hozzájáruló akcióktól.

Saját tapasztalatainkból kiindulva a hitközi párbeszédet és együttműködést a béketeremtés eszközeként értékeljük. Ezért is támogatjuk az ukrán vallási vezetőket és közösségeiket a hitközi párbeszédben és bátorítjuk a további együttműködést célzó kezdeményezéseket, melyek békés eszközökkel segíthetik az embereket és a társadalmat a megbékélésben, az együttélésben és a problémák megoldásában.

Támogatjuk az Orosz Ortodox Egyház békefelhívását és az Egyházak és Vallási Szervezetek Összukrán Tanácsát, amely arra hívta a nemzetközi közösséget; az orosz hatóságokat, az Ukrajna biztonságát garantáló országokat, mint az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, az Európai Uniót, az ENSZ-t és az EBESZ-t, hogy tanúsítsanak önuralmat és minden jóakaratú embert, hogy szolidasítson velünk és imádkozzon Ukrajnáért és az ukrán nemzetért.

Végül sürgetjük a fegyverek letétlét, mielőtt a konfliktus polgárháborúba torkollana, és arra hívjuk a feleket, hogy válasszák a gyűlölködő beszéd helyett a dialógust,és a békés közvetítést az erőszak helyett."

Fordította: Csobán Nóra

Forrás: www.protestantnews.eu/europe/

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió