Leuenberg kiteljesítése

2013. november 11., hétfő

Idén ünnepeljük a Leuenbergi Konkordia 40 éves évfordulóját. Ennek kapcsán a Magyarországi Református Egyház Zsinata április 24-i ülésén úgy döntött, hogy felülvizsgálja egyházi törvényeit abból a szempontból, mennyire teljesítik ki azok a Leuenbergi egyezmény szellemét. A felülvizsgálat megtörtént, a téma visszakerül a Zsinati testület elé.

A reformátusok és az evangélikusok több mint négyszáz éve, a marburgi úrvacsorai vita óta különbözőképpen vélekednek az úrvacsoráról, sőt, idővel a reformátori egyházak között lévő hitvallási viták is egyre inkább elmélyültek. Ezeket a nézetkülönbségeket igyekezett enyhíteni a protestáns egységet deklaráló Leuenbergi Konkordia, méghozzá úgy, hogy a felekezeti sokszínűség továbbra is megmaradhatott. A megállapodást 1973. március 16-án a svájci Leuenbergben 41 európai egyház fogadta el, köztük a Magyarországi Református Egyház is. Mára az egyezményhez 106 tagegyház csatlakozott.

Az MRE zsinata, idei tavaszi ülésszakában határozott arról, hogy megerősíti az MRE-nek az Európai Protestáns Egyházak Közösségében vállalt szerepét. Ugyanekkor arról is döntöttek, hogy a 2017 októberére tervezett református-evangélikus közös ünnepi zsinati ülés előkészítésével megbízott református bizottság a Jogi és Egyházalkotmányügyi Bizottság bevonásával vizsgálja meg egyházunk jogszabályait abból a szempontból, mely rendelkezések módosítását javasolja a Leuenbergi Konkordia megvalósításának kiteljesítése érdekében.

A Jogi Bizottság az alábbi rendelkezéseket, területeket, jogszabályokat vizsgálta meg:  az egyházi közoktatási törvényben az intézményvezetői megbízás feltételeit, egyháztagság beszámíthatóságát a presbiteri tisztség esetében, a keresztszolgálat lehetőségét, a diakónia területeket, a Doktorok Kollégiuma tagságot, a lelkipásztorrá választást, valamint a honosítás lehetőségét.

A Jogi Bizottság megállapította, hogy a vizsgált nyolc területből hatban összhangban van a jogrend a Konkordátumban vállalt kötelezettséggel, emiatt változtatás ezekben nem szükséges. Ugyanakkor a közoktatási törvényben és az egyháztagság területén lehetséges módosítás. A Zsinat következő ülésére, november 14-én ezen két pont megtárgyalása fog bekerülni.

reformatus.hu

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió