Beiktatás és Heidelbergi káté

2013. március 05., kedd

2013. március 3-án a düsseldorfi Johanneskirche szépen felújított templomában, istentisztelet keretében iktatták be a Rajnai Protestáns Egyház újonnan megválasztott lelkészi elnökét, Manfred Rekowskit és több más vezetőjét. A beiktatásra érkezett vendégek a Heidelbergi Kátéról szóló konferencián is részt vettek.

A Rajnai Evangéliumi Egyház az EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) második legnagyobb tagegyháza: 817 gyülekezet 46 egyházmegyébe osztva összesen mintegy 3 millió tagot számlál. A beiktatási ünnepséghez kapcsolódóan a Rajnai Evangéliumi Egyház meghívta több külföldi testvéregyházának képviselőit, akik több kontinenst képviselve, az Egyesült Államokból, Namíbiából, Indonéziából, Franciaországból, Olaszországból, Romániából, Szlovákiából és hazánkból érkeztek. Felvidéki református testvéreinket Fazekas László püspök, a Magyarországi Református Egyházat Balla Péter rektor, a Zsinat tagja képviselte.

A külföldi vendégek a vasárnapi ünnepséget megelőzően három napon át a 450 évvel ezelőtt keletkezett Heidelbergi Káté kialakulásával és mai aktualitásával foglalkoztak egy konferencia keretében. E konferenciára a Frankfurti Református Egyházközségben került sor, és a vendégek ellátogattak a Káté szülővárosába, Heidelbergbe is.

Fazekas László, a Szlovákiai Keresztyén Egyház püspök Heidelbergben

A külföldi vendégek megismerkedhettek a vendéglátó egyház és egymás egyházai reformációjának történetével és a Heidelbergi Káté szerepével ezen egyházakban.

A Heidelbergi Kátét a világon sokfelé a református hit ma is aktuális, iránymutató, közösséget teremtő, teológiailag rendkívül értékes összefoglalásának tartják. Az egyik indonéziai egyház (GKJTU) egy modern kiegészítést is készített a Heidelbergi Kátéhoz: 69 újabb kérdés és felelet formájában foglalkoznak a Szentírás üzenetével a mai kulturális, politikai, gazdasági, művészeti és tudományos élet területén. Ezen „kiegészítés" a vallási sokszínűség és a felekezetek sokfélesége kérdéseivel is foglalkozik. A konferencia fő üzenete az volt, hogy a Heidelbergi Kátét ma is használjuk bátran a konfirmandusok, a fiatalok és a gyülekezeti tagok tanításában, nem a tanár vagy a lelkész kérdéseiként, hanem úgy fogadva, mintha a Káté kérdéseit az élő Isten tenné fel nekünk, „nekem", és személyes hitünk megvallásaként mondjuk a válaszokat. Több egyház – így a Magyarországi Református Egyház is – a Káté új fordításával készül az idei évfordulós ünnepségekre.

A beiktatási ünnepséget megtisztelte jelenlétével a Rajnai Evangéliumi Egyház területén lévő több német szövetségi állam miniszterelnöke, két katolikus érsek és sok más egyházi és állami tisztségviselő. A leköszönő lelkészi elnök, Nikolaus Schneider, 2015-ig az EKD elnökeként szolgál tovább. Nikolaus Schneidernek a Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa nemrég ítélte oda a tiszteletbeli doktori címet; az erről szóló oklevél átadására 2013 júniusában kerül sor.

Balla Péter

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió