Keresztyén és muzulmán vallásközi párbeszéd Teheránban

2010. november 16., kedd

A Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa és az Iszlám kultúra és kapcsolatok elnevezésű szervezet Vallásközi Párbeszéd Központja az iráni fővárosban tartotta hetedik tanácskozását november 9–11. között. A  konferencia témája ez volt: „Vallás és társadalom ma: keresztény és muzulmán távlatok”.

altA megbeszélés társelnöke volt a teheráni szervezet vezetője, Mohammad Baqer Khorramshad és vatikáni részről Jean-Louis Tauran bíboros. A résztvevők megvitatták katolikus és síita nézőpontból a kérdés filozófiai és teológiai, valamint történelmi vonatkozásait, továbbá a jelenlegi nehézségeket és lehetőségeket. A háromnapos konferencia végén a két oldal képviselői zárónyilatkozatot adtak ki, amelyben hat pontban foglalták össze álláspontjukat. E szerint a hívek és a vallási közösségek sajátos szerepet játszanak a társadalomban, egyenlő elbánásban más állampolgárokkal együtt. A vallásnak van egy vele járó társadalmi dimenziója, amelyet az államnak tiszteletben kell tartania, tehát a társadalom érdekében sem lehet a magánszférára korlátozni. A hívők arra kaptak meghívást, hogy együttműködjenek a közjó keresésében a hit és az értelem közötti szilárd kapcsolat alapján. Szükséges, hogy a keresztények, muzulmánok, de más vallások hívei és minden jóakaratú ember együttműködjön a modern kihívások megválaszolásában; az erkölcsi értékek, az igazságosság és a béke előmozdításában, valamint a család, a környezet és a természeti erőforrások védelmében. A hit természeténél fogva feltételezi a szabadságot. Ebből következően a vallásszabadságot – mint az emberi méltóságból fakadó jogot – minden egyénnek, társadalmi szereplőnek és az államnak tiszteletben kell tartania. Ennek az alapvető jognak az alkalmazásakor figyelembe kell venni minden társadalom kulturális és történelmi hátterét. A fiatal nemzedék nevelését az igazság, a spirituális értékek keresésére és a tudás előmozdítására kell alapozni. A teheráni tanácskozás résztvevői örömüket fejezték ki a barátságos hangvételben lezajlott megbeszélések miatt. Felismerve a hasonlóságokat és tiszteletben tartva a legitim különbözőségeket hangsúlyozták, hogy tovább kell haladni az őszinte és gyümölcsöző párbeszéd útján. Az 1994 óta rendszeresen megrendezett tanácskozások jegyzőkönyveit megjelentetik angol és fárszi (perzsa) nyelven. (RV.de – hu – 2010.11.16 – dr. békefy-röhrig klaudia – reformatus.hu)

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió