Megkezdődött a presbiterválasztás előkészítése

2011. január 20., csütörtök

Az Elnökségi Tanács idei első ülésén a választási folyamat elindítása mellett az új lelkészigazolványokról, a nyugat-európai református diaszpóra helyzetéről, valamint az SDG-telep üzemeltetéséről is tanácskoztak.

Az Elnökségi Tanács idei első ülésén a választási folyamat elindítása mellett az új lelkészigazolványok ügyéről, a nyugat-európai református diaszpóra helyzetéről, valamint a balatonszárszói SDG-telep üzemeltetéséről is tanácskoztak.

Szerdán ülésezett a Magyarországi Református Egyház (MRE) Elnökségi Tanácsa (ET), a testület napirendjén szereplő témák közül kiemelkedett a presbiterválasztás előkésztéséről szóló előterjesztés. Az ET elfogadta az elkészült jogi összefoglalót és a gyülekezetekhez eljuttatandó körlevéltervezetet, amely majd tartalmazni fogja az egyházi szabályokból következő menetrendet. A választási procedúra 2011 első felében zajlik majd le.

Már világosan látható, hogy erre az évre is biztosított a balatonszárszói SDG Konferenciatelep működtetése és az egyház ebben az időszakban készül fel a hosszú távú üzemeltetésre. Már tartalmi kérdésekről is szó esett, vagyis arról, hogy akár idén nyáron, akár később hogyan lehet majd bekapcsolni az SDG-telepet az egyházi vérkeringésbe.

Behatóan foglalkozott a testület a nyugat-európai diaszpóra helyzetével, amelyhez kapcsolódóan Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke és Ódor Balázs, a Külügyi iroda vezetőjének beszámolóját hallgatta meg a témában. Az MRE törekvése az, hogy az alkalmi lelkészküldés helyett állandóbb, kiszámíthatóbb megoldást találjanak a Nyugat-Európában élő magyarok lelkigondozására. Cél lenne állandó lelkipásztori szolgálat kialakítása a berlini, a brüsszeli és a párizsi közösségekben. Németországban van a legnagyobb esély a helyzet rendezésére: a helyi magyar közösségek a Német Protestáns Egyház (EKD) támogatásával  egyesületet hoznak létre, amely formalizált keretet adna és alkalmat nyújtana az MRE közreműködésére is.

A testület döntött az új lelkészigazolványok kiadásáról is. Az új dokumentum már plasztikkártyára készül, és az egyházkerületeken keresztül juthatnak hozzá a lelkipásztorok.

A tanács előterjesztést hallgatott meg és fogadott el a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) kerületi koordinátorai ügyében. A jövőben mind a négy egyházkerületben lesznek segítők, akik egy-egy rendkívüli esemény kapcsán támogatják majd az MRSZ munkáját.

A közfoglalkoztatás változása azt jelenti, hogy január elsejétől az egyházak is foglalkoztathatnak közmunkásokat. Intézmények és gyülekezetek is igénybe vehetik majd ezt a lehetőséget. Ennek mikéntjéről a vonatkozó szabályok megjelenése után a Zsinati Hivatal tájékoztatja az egyházközségeket, intézményeket.

A három történelmi keresztyén egyház február 4-i találkozóján képviselendő témákat is megvitatta a tanács a szerdai ülésen. A Magyar Bibliatársulat beszámolóját is meghallgatta az ET a jelenleg zajló revíziós bibliafordítás állásáról.

A napirenden szerepelt az EKD éves nagy rendezvényén való részvétel. A Kirchentagot idén június 1–5. között rendezik Drezdában és a szervezők hangsúlyos kelet-európai részvételt szorgalmaznak. Ezért közegyházi szervezésben is indul küldöttség Drezdába, a tervezett létszám kilencven fő lesz. Az egyházkerületek március 15-ig adhatják le a küldöttlistákat.

A német Gustav-Adolf-Werk felhívásával is foglalkozott az ET: a magyar protestáns egyházakat évtizedek óta segítő szervezet a reformáció 500. évfordulója kapcsán a wittenbergi egyház felújítására gyűjt. A testület tagjai egyetértettek abban, hogy az MRE, lehetőségeihez mérten, segíteni fogja a rekonstrukciót.

Csepregi Botond

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió