Megindult a közös gondolkodás a liturgia megújításáról

2011. március 08., kedd

A Generális Konvent Liturgiai Bizottsága megkezdte az istentiszteleti megújulás alapelveihez beérkezett vélemények feldolgozását és a további konzultációk mellett május 31-ig várják az újabb hozzászólásokat.

Tavaly májusban jelent meg a Kárpát-medencei egyháztestek legfőbb képviseleti testülete, a Generális Konvent (GK) kiadásában „Reformátusok a kegyelem trónusa előtt” című kiadvány, amely a református istentisztelet megújításának alapelveiről szól. Az alapelveket a GK Liturgiai Bizottsága fogalmazta meg, a kiadványt vitairatnak szánta és várta a véleményeket hozzászólásokat. A közös gondolkodásra szükség van annak érdekében, hogy az istentisztelet megújítása ne felülről erőszakolt folyamat legyen, hanem hogy a széles részvétellel nagy elfogadottságot biztosítsanak a kialakítandó liturgiának.

A bizottság februári ülésein (február 3-4-én és február 10-én) számba vette az istentiszteleti megújulás alapelveihez érkezett véleményeket, hozzászólásokat és elkezdte azok feldolgozását – mondta el Fekete Károly, bizottsági elnök. A beérkezett hozzászólások közül mintegy százat presbiterek, gyülekezeti tagok, lelkipásztorok és nyugalmazott lelkészek, valamint debreceni, kolozsvári és pápai teológiai hallgatók egyénileg küldtek be, testületi véleményeket fogalmazott meg a Debreceni Református Egyházmegye, a Szatmári Református Egyházmegye, a Presbiteri Szövetség, a Bibliaszövetség és a Sófárhangoló Közhasznú Egyesület. A liturgiai bizottság köszönetet mondott mindazoknak, akik időt szakítottak arra, hogy megbeszéléseket folytassanak, elgondolkodjanak az istentisztelet ügyéről és nevüket vállalva, írásba foglalják véleményüket.

A beérkezett hozzászólások mennyisége és minősége, valamint a bizottság elnökének eddig tizenöt helyszínen (lelkésztestületi, egyházmegyei, presbiteri és gyülekezeti) lefolytatott tanulmányi konzultációja jelzi, hogy az istentisztelet megújulásáról való közös gondolkodást sikerült elindítani és azt tovább kell folytatni.

A testület párhuzamosan tovább folytatja a tanulmányi konzultációkat és minden egyháztagot és presbitert buzdít a véleményalkotásra, hiszen a karácsonyra megjelent Képes Kálvin Kalendárium nagy példányszámban juttatta el az alapelveket a gyülekezeti tagokhoz. A hozzászólásokat tehát továbbra is várja a GK Liturgiai Bizottsága 2011. május 31-ig – erősítette meg Fekete Károly.

A megújulás alapelveit tartalmazó Reformátusok a kegyelem trónusánál című kiadvány innen elérhető.

A visszajelzéseket a következő elérhetőségeken várja a bizottság:
Postai cím:
DRHE Li turgiai Kutatóintézet, Dr. Fekete Károly
4044 Debrecen, Kálvin tér 16.
E-mail: feketek@drhe.drk.hu

Református.hu

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió