A horvát EU-elnökséggel egyeztettek az európai egyházak

2020. január 21., kedd

Az Európai Unió (EU) Tanácsának soros horvát elnöksége prioritásokról egyeztetett az Európai Egyházak Konferenciáját (CEC) és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottságát (COMECE) képviselő küldöttség január 20-án Zágrábban Andrej Plankovic horvát miniszerelnökkel.

A Jean-Claude Hollerich karinális, a COMECE elnöke és Christian Krieger CEC-elnök vezette delegáció az európai egyházak álláspontjáról és tevékenységéről tájékoztatták a kormány tagjait azokon a területeken, amelyet a horvát EU-elnökség is napirendjére tűzött az a következő hat hónapra. A tanácskozáson a horvát püspökkari konferencia és a CEC helyi tagegyházainak képviselői is részt vettek.

A CEC elnöke meghívására a szervezet helyi református tagegyházának képviselőjeként Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke is részt vett a kiemelkedő eseményen.

A nyílt és konstruktív eszmecsere középpontjában Európa jövője, és az EU ezzel kapcsolatban kezdeményezett konferenciája állt. Az egyházak képviselői kiemelték az Unió kezdeményezte folyamat nyitottságának fontosságát, és jelezték, hogy készek aktívan hozzájárulni a párbeszéd sikeréhez az európai állampolgárok javára. Az egyházak támogatásukról biztosították a horvát elnökséget a délkelet-európai országok uniós integrációjára tett erőfeszítéseiben.

Az ökumenikus küldöttség tájékoztatta Andrej Plenkovic miniszterelnököt, illetve a horvát parlament elnökét és több kormánytagot, köztük a belügyi és a kulturális tárca vezetőjét, valamint a külügyi államtitkárt soraiban tudó fogadóbizottságot az egyházak tevékenységéről a horvát elnökség prioritásaihoz kapcsolódó kérdéskörökben, kiemelten is a migráció és menekültügy kapcsán.

A COMECE elnöke utalt arra, hogy az egyházak aggodalommal szemlélik Európa megosztottságát, és kiemelte Horvátország közvetítő szerepének jelentőségét. Egyben megerősítette, hogy „a párbeszéd és kölcsönös tisztelet olyan létfontosságú értékek, amelyek fenntartása elengedhetetlen a megosztottság leküzdésében".

Az egyházi szervezetek üdvözölték a horvát EU-elnökség elkötelezettségét a közösségépítés terén, legyen szó sport-, kulturális vagy képzési programokról. Ezzel kapcsolatban a CEC elnöke rámutatott arra, hogy „a vallás- és kultúraközi párbeszéd fontos szerepet játszik a társadalmi egyetértés és a nyitott találkozás lelkületének előmozdításában", Európában és világszerte egyaránt. A tanácskozás résztvevői kiemelték, hogy a digitalizáció és demográfia kihívásaival szembesülő egyének, családok és közösségek támogatása kulcsfontosságú abban, hogy a polgárok Európai Unióba vetett bizalma helyreálljon.

Az egyházak képviselői bátorították a horvát EU-elnökséget a társadalmi és politika átalakulás előmozdítására az Európai Zöld Megállapodásban foglaltak alapján, valamint a vallásszabadság alapvető jogának megerősítésére Európában és világszerte.

Az Európai Unió Tanácsának soros elnökségével folytatott párbeszéd hosszú hagyományra tekint vissza, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) az Unió intézményei és az egyházak közötti nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet rögzítő 17. cikkelye kifejezetten támogat:


(1) Az Unió tiszteletben tartja és nem sérti az egyházak és vallási szervezetek vagy közösségek nemzeti jog szerinti jogállását a tagállamokban.

 

(2) Az Unió ugyanígy tiszteletben tartja a világnézeti szervezetek nemzeti jog szerinti jogállását.

 

(3) Elismerve identitásukat és különleges hozzájárulásukat, az Unió nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tart fenn ezekkel az egyházakkal és szervezetekkel.

Az egyházi szervezetek képviselői az ökumenikus imahét jegyében a helyi keresztyén közösségekkel közösen ökumenikus istentiszteleten vettek részt a zágrábi székesegyházban Josiph Bozanic kardinális meghívására.

Külügyi Iroda
Forrás: www.ceceurope.org
Fotó: Damir Galić

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió