Szélesre nyitni a teológia kapuját

2019. augusztus 15., csütörtök

Az Ószövetségről beszélgetett a Csillagpont fiataljaival Kustár Zoltán a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) rektora, ószövetséges professzor. Az egyetemtől egyébként sem áll távol, hogy laikusoknak adjon mélyebb teológiai tudást: szeptembertől ismét elindul a teológia minor részismereti képzésük, amelyre még lehet jelentkezni.

– Meglepte, hogy érdekli az ifjúsági találkozó közönségét az Ószövetség?

– Nem lepett meg, a keresztyén egyházban kétezer éve téma az Ószövetség. A Bibliánknak része az a könyvgyűjtemény, ami a zsidóság szent iratát is alkotja. Folyamatos bizonyítást, indoklást igényel, hogy hogyan egyeztethető össze az Ószövetség az Újszövetség istenképével.

– Pont ez adja a nehézségét is. Az Újszövetséget könnyebb érteni, felfogni és befogadni – különösen a jézusi szeretetet, nem úgy, mint az Ószövetség sokszori olvasásra is nehezen érthető részeit.

– Ez akkor igaz, ha az Újszövetséget csak mazsolázva olvassuk, és azokat a legcsodálatosabb, legmagasztosabb szakaszait forgatjuk előszeretettel, mint például a hegyi beszéd vagy bizonyos részletek Pál leveleiből. Ám ha a mélységbe is alászállunk, amikor az Apostolok Cselekedeteit, a Jelenések könyvét vagy valamelyik páli levelet tanulmányozzuk, akkor észrevesszük, hogy a kora keresztyén egyház sem volt kísértéseiben, a bűnre hajlásában más, mint az Ószövetség népe. Így már nem is akkora a különbség.

– Mi lenne, ha megelégednénk a könnyű újszövetségi igékkel?

– Szegényebbek lennénk, ha nem ismernénk az Ószövetséget. Isten fokozatosan, az ószövetségi iratokon keresztül készítette fel a világot Krisztus eljövetelére, így Krisztust nem tudjuk igazán megérteni, ha nem ismerjük az üdvtörténeti előzményeket. De imáink megfogalmazását, bölcs eligazodást a mindennapi életben és etikai kérdések eldöntését is nagyban segíti az Ószövetség.

– Ha valaki nem elégszik meg az egyórás beszélgetéssel, érdemes jelentkeznie a DRHE teológia minor képzésre? Mit kínálnak a jelentkezőknek?

– Ez két féléves képzés, amely nem ad diplomát, de laikusoknak is betekintést enged a teológia alapvetéseibe. Sok minden belefér egy évbe: a jelentkezők tanulhatnak a Szentírásról, annak kialakulásáról és üzenetéről, az egyház történetéről, hallgathatnak dogmatikát és etikát. A képzésen ugyanazok az oktatók tanítanak, akik a lelkészeket és vallástanárokat képzik. Egyébként aki nem hitéleti alapdiplomával végzi el a minort, jogosultságot szerez arra, hogy jelentkezzen valamelyik hitéleti MA szakra – tehát a tanulmányi előrehaladásban is lehet szerepe a képzésnek. A képzésre augusztus 22-ig lehet jelentkezni. A drhe.hu honlapunkon elérhető a jelentkezési űrlap, ezt kell kitölteni, majd postai úton elküldeni a tanulmányi osztálynak.

– Végül a háttérről: miért indították a képzést?  

– Küldetésünk az egyházon belüli laikusképzés, például a presbiterek képzése. Szintén fontosnak tartjuk, hogy az egyházhoz nem kötődő, de érdeklődő emberek első kézből származó, hiteles ismereteket szerezhessenek a hitről és az egyházról. Szeretnénk minél szélesebbre nyitni a teológia kapuját.

„À La Carte” képzés is indul

A jövő tanévben tervezik elindítani az új, kötetlen tanrendű „À La Carte” képzést, ahol a résztvevőknek negyven-negyvenöt kredit értékben tantárgyakat kínálnak, és a jelentkezők maguk választják ki azt a tizenöt-húsz kreditnyi tárgyat, amelyet tanulni szeretnének. A minor képzésekhez képest itt szélesebb körből választhatnak – például a gyakorlati teológia, a bibliai nyelvek, a filozófiatörténet, a pszichológia területéről, de akár a tanító szak előadásait, szemináriumait is felvehetik. A képzés igazolással zárul, de nem ad diplomát. A tervek szerint az órák nappali és levelezős rendszerben is látogathatók lesznek.

Hegedűs Márk, fotó: Kalocsai Richárd

A cikk megjelent a Reformátusok Lapjában.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió