„Együtt-egymásért” – Konzorciumban a Magyar Szupervízorok Egyesületével

Projekt kódszáma: EFOP 1.3.7-7-2017-00165

Projekt kezdete és vége: 2018.01.01-2021.12.31

Támogatás összege: 50 000 000 Ft

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház

Pályázati Iroda feladatai: pályázatírás, projektmenedzsment

A Projekt rövid bemutatása:

 

A projekt célja, hogy a helyi közösségben olyan munkatársakat vagy vezetőket képezzünk, akikben megvan a lehetőség, hogy katalizátor szerepet betöltve képesek lesznek közösségfejlesztő folyamatokat elindítani, jelenleg azonban ehhez nem rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és készségekkel. A projektbe roma és nem roma hátrányos helyzetű személyek kerülnek bevonásra. Ha a helyi közösségekben romák és nem romák együtt tanulnak és dolgoznak, az pozitívan hat a békés együttélésre, a feszültségek csökkentésére és a bizalom épülésére.

A projekt tevékenységei 3 szinten valósulnak meg:

  1. egyéni
  2. helyi közösség
  3. társadalmi környezet

Az egyén a képzésen elsajátított ismeretek és készségek által képessé válik arra, hogy problémamegoldó, közösségfejlesztő folyamatokat indítson el. A képzésbe bevont egyén helyi probléma megoldására irányuló kezdeményezés(eke)t indít el. Ehhez mentort és szupervíziós segítséget kap a projekt megvalósítása során annak érdekében, hogy a képzés alatt megszerzett ismeretek és készségek megszilárduljanak, szakmai visszajelzéseket kapjon munkájára, valamint legyen lehetősége a folyamat során felmerült kérdésekre, problémákra szakmai iránymutatások mentén reflektálni. Az új tevékenységhez szükséges eszközbeszerzéshez forrást nyújt a támogatás.

A projekt eredménytelen marad, ha nem változik meg a társadalmi környezet, és nem történnek lépések annak érdekében, hogy az előítéletek csökkenjenek a hátrányos helyzetű roma és nem roma emberek felé. Ennek érdekében valósulnak meg azok a tevékenységek, melyek a megbékélést segítik, és a lakókörnyezet illetve egymás kulturális értékeinek megismerésére irányulnak. A szemléletformáló alkalmak és a kiengesztelődést segítő konferenciák lehetőséget teremtenek arra, hogy a közvetett célcsoport elfogadó és befogadó attitűdje erősödjön.

Indikátorok:


Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió