Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati intézményeinek szervezet- és szakmafejlesztése

Projekt kezdete és vége: 2018.05.01-2020.04.30.

Támogatói döntés dátuma: 2018.04.04.

Támogatás összege: 336 724 523 Ft

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Támogatási intenzitás: 100%

Pályázati Iroda feladatai: pályázatírás, projektmenedzsment


A korábbi pályázati lehetőségek lehetővé tették a szociális intézmények szolgáltatásainak olyan fejlesztését, mely a lakossági igényekre rövid reakcióidejű szolgálatások kialakítását, bővítését tette lehetővé. A projekt az azóta eltelt időben történő változásokra, pl. az intézményközpontú szolgáltatási modellről a feladatalapú modellre történő átállásra kíván új, hosszú távon fenntartható, egyedi szervezetműködtetési eszközök bevezetésével és fejlesztésével megalkotott hátteret teremteni.

A projektben az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

I. Szervezetfejlesztés:

A fenntartói jogokat gyakorló szerv és az intézmények vezetői között új szervezeti szintet építenek be. Az intézmények földrajzi elhelyezkedése miatt a vezetés hatékonyságát régiók kialakításával növelik, majd ennek mentén a konkrét régióvezetői feladatok és az együttműködés alapjainak meghatározására kerül sor. Az egyes intézmények középvezetői szintje azonos alapokon nyugvó vezetési ismereteket sajátít el. Az új szervezetirányítási modell valamennyi, a folyamatokat szabályozó belső jogforrásban átvezetésre kerül. Monitoring eljárásrend kidolgozására kerül sor annak érdekében, hogy az intézményrendszer hatékonyan, ellenőrizhetően, gazdasági és szakmai szempontból is megfelelően tudjon működni.

II. Önállóság fókuszú szociális szolgáltatásfejlesztés:

A megvalósítani kívánt szolgáltatásfejlesztés fókusza: a fogyatékossággal élők önellátó képességének minél magasabb szintre történő emelése, továbbá az idős személyek önállóságmegőrzésének elősegítése.

A projekt által szakmai tapasztalatcserére kerül sor egy, kiváltási programban már részt vett hazai intézményben (Mohácson), egy németországi példák megismerését lehetővé tevő tanulmányút során, továbbá Csongrádon egy olyan intézmény meglátogatásával, ahol új és korszerű elektronikus jelzőrendszer bevezetése történt meg a közelmúltban, hazánkban egyedülálló módon. A tanulmányutakon részt vevő szakértők a tapasztalatokat, jó gyakorlatokat záró tanulmányban és prezentációban rögzítik, melyet egy záró szakmai nap alkalmával megosztanak a résztvevőkkel.

A kiválasztott intézményekre vonatkozóan a kijelölt szakértők egy egyéniesített, adaptációra felkészítő írásos dokumentumot készítenek, amelyben bemutatásra kerül az intézmények ellátottainak igény- és szükségletfelmérésének eredménye, majd megfogalmazza a megvalósításhoz szükséges szakmai, technikai, fizikai feltételeket is.

A Dunaalmási Református Szeretetháznál tankonyha és tanmosókonyha kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élőket egyénre szabottan készítsük fel egy önállóbb életvitelre. A Cédrus Református Egyesített Szociális Intézményben olyan jelzőrendszert kívánunk bevezetni, amely az idős személyek otthonában történő ellátását a szükségletek előzetes felmérése alapján, az egyéni igények mentén differenciáltan biztosítja azon céllal, hogy minél később legyen szükség arra, hogy az idős ember megszokott, otthoni környezetéből bentlakásos ellátásba kerüljön.

Belső szakmai továbbépzéseken fejlesztjük a munkatársak szakmai tudását, érzékenységét és az önállóság-fókuszú szakmai módszerek alkalmazására való hajlandóságát.

III. Informatikai fejlesztések:

A szoftverfejlesztések célja a szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan, a menedzsmentet támogató informatikai fejlesztések, a mindennapi intézményi működést javító informatikai rendszerfejlesztés, rendszerépítés, a szervezeti és szakmai dokumentumokhoz való hozzáférés javítása, a fejlesztés eredményeként is létrejövő adatvagyonhosszú távú megőrzésének biztosítása.A projekt keretében kockázatelemző szoftver is beszerzésre kerül, melynek célja az, hogy a fenntartási időszakban következtetést vonhasson le az esetlegesen megteendő intézkedések szükségességéről.

Indikátorok:

·         A projekt keretében valamely ellátás tekintetében bevezetett új módszerek, átvett jó gyakorlatok száma elérti a 2 db-ot.

·         A pályázat keretében létrehozott, a fenntartó vagy intézmény honlapján közzétett szakmai anyagok száma eléri a 3 db-ot.

·         5 db szervezetfejesztési tevékenység valósul meg a projekt keretében.

·         A fejlesztések hatására egy magasabb színvonalon ellátott folyamat jön létre.

 


Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió