Újraválasztották Halász Béla püspököt

2017. január 09., hétfő

Országos tisztújítást tartottak a Szerbiai Református Keresztyén Egyházban (SZRKE) tavaly év végén. A választási eredményről közleményben tájékoztatta szerkesztőségünket az egyház püspöki hivatala.

A gyülekezetek presbitériumai 2016. december 10-ig adhatták le szavazataikat, fellebbezésre december 30-ig volt lehetőség. A választási eredményről az illetékes bizottság január 5-én tett jelentést a Zsinati Tanácsnak, amit az SZRKE Zsinata január 7-i ülésén erősített meg.


Halász Bélát 2013 áprilisában iktatták be hivatalába, miután elődje, Csete Szemesi Isván nyugdíjba vonulásával az SZRKE püspökévé választották

Az SZRKE tisztségviselői a következő hatéves ciklusra a következők lettek: Halász Béla püspök, Székely Károly főgondnok, Csányi Erzsébet zsinati jegyző, Orosz Attila bácskai esperes, Kórizs József bácskai gondnok, Kiss Nándor bánáti esperes, Juhász Sándor bánáti gondnok, Harangozó László missziói előadó, Gyenge Szlifka Tilda diakóniai előadó, Csete József közpénztáros, Klebecskó Makai Hajnalka számvevő és Berkes Zoltán ügyész. Halász Dániel és Kiss Nándor lelkipásztort, valamint Németh Károly gondnokot tanácsbírának nevezte ki a Zsinat.

Forrás: SZRKE, fotó: Barcza János

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió