Generális Konvent elnökségi ülése

2016. április 25., hétfő, Nagyvárad

Április 25-26-án Nagyváradon, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új székházában tartja tanácskozását a Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő testület.

Az ülés napirendjén az együttműködés aktuális kérdéseinek megvitatásán túl egyebek mellett a Magyar Református Egység Napjának megünneplése, a Generális Konvent idei plenáris ülésének és a Reformáció jövőre esedékes 500 éves évfordulójának előkészületei szerepelnek.

A Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete. Feladata a közös alkotmány és közös törvények előkészítése, a közös ügyek koordinálása, az egység munkálása. Ennek ügyvivő testülete a Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő elnökség, melynek feladata a közös ügyek intézése. A testület szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik.

reformatus.hu

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió