Zsinati Határozat az egységes kárpát-medencei alkotmány tervezetének elfogadásáról

2007. május 15.

(Zs- 130 /2007.)

A Zsinat szükségesnek tartja és támogatja az egységes Kárpát-medencei alkotmány megalkotását.

A Zsinat egyetért azzal, hogy a tervezetbe foglaltak – így különösképpen a

- közös hitvallási alapok,
- az egyetemes egyháztagság
- az egyházszervezeti – működési alapelvek
- a református lelkészség fogalmi meghatározásának, képesítésének egységes szempontjai
- az egyházfegyelmezés közös elvei
- az egyháztestek együttműködésének területei és formái
- a Generális Konvent szervezeti és működési meghatározása közös alaptörvényben kerüljenek rögzítésre.

A Zsinat felhívja az Egyházkerületeket, hogy az előterjesztést véleményezzék és azt terjesszék a Generális Konvent jogi bizottságához, hogy a jogszabály-tervezetet a Generális Konvent soron következő ülése megtárgyalhassa.

A Zsinat elkötelezi magát arra, hogy az elfogadandó egységes alkotmánytörvényt saját jogrendjébe is befogadja, azt ratifikálja, és az így szabályozott kérdésekben a jogharmonizációt megteremti.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió