Hittan: létszámjelentés

2018. május 19., szombat

Tájékoztató az állami iskolák 1-8. évfolyamán kötelezően választható hit- és erkölcstan 2018/19. tanévi becsült létszámának jelentéséhez.

A hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló [ZST-91/2016.06.01.] szabályrendelet 10. § (1) bekezdése alapján a Zsinati Oktatási Iroda közzéteszi az „Adatlap az október 1-jei becsült adatokról a kötelezően választható református hit- és erkölcstan szervezéséhez 2018/19., egyben adatlap a taneszközök tanulói példányainak rendeléséhez" elnevezésű nyomtatványt.

Az adatlapot a 2018. október 1-jei becsült állapot szerint kell kitölteni. Becsült állapotnak az állami iskolával folytatott egyeztetés alapján tervezett csoportszámot, valamint az állami iskola által közölt, a kitöltés pillanatában ismert létszámokat értjük. Az adatlap egyben a taneszközök tanulói példányainak megrendelésére is szolgál, azonban az egyházközség kezelésében lévő tartós tankönyvek számát nem szabad levonni a csoportlétszámból, mivel a levonást az Oktatási Iroda végzi el.

A tanári példányok rendelése az előző tanévekhez hasonlóan közvetlenül a Kálvin Kiadótól lehetséges.

Kizárólag a postai úton, eredeti példányban 2018. június 11-ig postára adott adatlapok befogadására van lehetőség, mivel a közel ezer adatlap feldolgozására mindössze két hét áll rendelkezésre. Beküldési cím: Zsinati Oktatási Iroda (1146 Budapest, Abonyi u. 21.). Tisztelettel kérjük, hogy a szoros feldolgozási határidőre való tekintettel lehetőleg elsőbbségi küldeményként szíveskedjenek postára adni az adatlapot!

Tájékoztatást szeretnénk adni arról, hogy a REKIR hit- és erkölcstan moduljában, a hittan.reformatus.hu oldalon az adatszolgáltatás párhuzamosan elektronikusan is elvégezendő. A REKIR 2018. január 1-jétől éles üzemmódban működik. Az elektronikus felület kitöltését a szabályrendelet január 1-jén hatályba lépett módosítása írja elő.

Budapest, 2018. május 18.

Zsinati Oktatási Iroda

Istent keresem

2Móz 7,26–8,28

„Én, az Úr, itt vagyok az országban. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink