Elnökségi közlemény a tankönyvek ügyében

2013. szeptember 06., péntek

A Magyarországi Református Egyház közleménye a hit- és erkölcstanoktatás tankönyveiről a református egyházközségek számára.

Örömmel értesültünk és felelősséggel fogadjuk, hogy sok szülő tartotta fontosnak, hogy gyermeke az iskolában is hallhasson az élő Istenről, erősödjön hitben, és ezért a református hit- és erkölcstan oktatást választotta az erkölcstan helyett. Egyházunk egész közösségének feladata, hogy az új oktatási lehetőséggel, az előírt szabályok betartása mellett, szeretettel és odafigyeléssel éljünk. Többek között ezért is, Zsinatunk megújította és az új feltételekhez igazította a hit- és erkölcstanoktatás tantervét, amihez kapcsolódva idén nyárra elkészültek az új taneszközök is.

A tankönyvrendelés körül kialakult zavaros helyzetet látva a következőkre hívjuk föl egyházközségeink, hitoktatásban érintett Testvéreink figyelmét.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége megbízta a Református Pedagógiai Intézetet és a Kálvin Kiadót, biztosítsák, hogy – a megrendelés módjától, idejétől függetlenül - minden 1. és 5. évfolyamos tanuló hozzájusson a hittankönyvhöz és a munkafüzethez.

Remélve, hogy a kormányzattal folyó tárgyalások eredménnyel zárulnak a finanszírozást illetően, az ingyenes tankönyvekre vonatkozó szabályok figyelembevételével, az állami általános iskolákban református hit- és erkölcstant választó 1. és 5. évfolyamos diákok a jövő hét végéig (szeptember 13-ig) átvehetik hittankönyveiket és munkafüzetüket, amit a református egyház térítésmentesen biztosít számukra a hit- és erkölcstan oktatást szervező egyházközségen keresztül.

A taneszközök eljuttatása az RPI által kiadott igazolás alapján történik. Az RPI az egyházközségek felmért igénye alapján illetve a folyamatos egyeztetés után igazolást állít ki a térítésmentesen jogszerűen igényelhető tankönyvek és munkafüzetek példányszámáról.

Tankönyvre és munkafüzetre jogosult minden egyházközség az állami általános iskola 1. illetve 5. évfolyamán kötelezően választható hit- és erkölcstant tanuló diákok után, amennyiben a tankönyvet és/vagy a munkafüzetet az állami általános iskola eddig nem rendelte meg.

Ez a támogatási forma jelenleg nem terjed ki a fakultatív hittanoktatásra, az állami nyolc évfolyamos gimnáziumok 5. osztályának kivételével a középiskolákban és az egyházi iskolákban szervezett hittanoktatásra, és az állami iskola bevonása nélkül szervezett gyülekezeti hittanoktatásra.

Az igazolást az egyházközség e-mailben kapja meg, az eredeti példányt az RPI a könyvek terjesztését végző Kálvin Kiadónak adja át. Ezután a Kálvin Kiadó a tankönyveket illetve a munkafüzeteket megküldi az egyházközségnek.

A támogatási programban átadott munkafüzeteket a tanulók kapják meg. A tankönyveket egyelőre tartós tankönyvként, használatra kapják meg, mert a jövő évi taneszköztámogatás rendszere még nem ismert.

A program fedezetét az MRE biztosítja a várt állami támogatások figyelembevételével.

Azok a gyülekezetek, akik már megvásárolták a taneszközöket, utólagos hozzájárulásra számíthatnak. Ezen támogatás eljuttatására az 1. és 5. évfolyamos taneszközök legalább 90 százaléka kiszállítását követően kerül sor.

Az Elnökség kéri a gyülekezeteket, hogy az RPI-vel és a Kálvin Kiadóval együtt dolgozva biztosítsák a szükséges adatokat, a gyors és átlátható tankönyvelosztás érdekében.

Budapest, 2013. szeptember 2.

MRE Elnöksége

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.