Őszintén az érzelmekről

2018. február 16., címkék: gyökössy intézet, szőke etelka, lelkésztovábbképzés

„Lelkészként az egész családunkkal, annak minden érzelmi terhével és örömével együtt szolgáljuk Istent. Ezért nem tolhatjuk háttérbe a magánéletünket sem, hiszen onnan vagy áldás, vagy átok gyűrűzik tovább. Isten az áldást kínálja valamennyiünknek!" – olvasható a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat levelében, amellyel lelkészeket és házastársaikat hívogatják házassággondozó hétvégére. Az alkalom szervezőivel, Szőke Etelka lelkésszel, pár- és családterapeutával és férjével, Szőke Attila lelkésszel, lelkigondozóval a kivételes programról és az érzelemfókuszú terápiáról beszélgettünk.

Hidat képző igehirdetés

2017. március 20., címkék: lelkésztovábbképzés, dani eszter

Március 6. és 9. között rendezték meg az első magyarországi Langham igehirdető műhelyt, melynek a budatétényi verbita lelkigyakorlatos ház adott otthont. A John Stott alapította nemzetközi mozgalom támogatásával megvalósuló három éves képzés első szemináriumán az – ökumené jegyében együtt dolgozó – résztvevők a bibliatanulmányozó igehirdetés (expository preaching) gyakorlatát mélyítették el.

Misszió mint életforma

2016. november 06., címkék: lelkésztovábbképzés, dani eszter, missziológia

A Zsinati Missziói Iroda három éven át tartó missziológiai továbbképzés-sorozatot indított lelkészek számára, melynek első alkalmán e teológiai tudományterület alapjaival, második alkalmán pedig a teológiai és missziói hermeneutikával foglalkozott a közel harminc résztvevő. A majdnem egyhetes képzéseken áhítatok, beszélgetések, közös éneklés és előadások során kerülhettek közelebb a misszió mélyebb megértéséhez. Az angol nyelvű sorozat jövő év tavaszán folytatódik, azonban a résztvevők addig is saját közösségeikben, gyülekezeteikben végzik tovább missziói szemléletű szolgálatukat. Néhányukat tapasztalataikról, a misszió és a missziológia kapcsolatáról kérdeztük.

A reformáció nagy témái kerültek terítékre

2016. június 23., címkék: szlovákiai reformátusok (szrke), lelkésztovábbképzés

Kilenc egyházmegye több, mint kétszáz lelkésze vett részt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkésztovábbképzőjén, amelynek 2016. június 13. és 16. között immár hagyományosan a berekfürdői Megbékélés Háza református konferencia központ adott otthont.

Részegesek Isten országában

2016. február 29., címkék: lelkésztovábbképzés, iszákosmentő misszió, reformátusok lapja

Ha az alkoholizmusról és az alkoholbetegek terápiájáról szóló cikkbe fog bele az olvasó, számokat vár, tendenciákat, esetleg függőségdefiníciót. Mindezekről nem, vagy csak érintőlegesen volt szó a Missziói Iroda által szervezett, a gyülekezeti iszákosmentés témáját körüljáró lelkésztovábbképzésen február 18. és 20. között. Sokkal inkább arról, milyen emberek az alkoholbetegek, hogyan lehet őket megszólítani, mit jelentenek ők a gyülekezet közösségében.

Missziológiai lelkésztovábbképzés-sorozat

2016. január 30., címkék: lelkésztovábbképzés, missziológia

Az előző évben megrendezett „Missziói ekkléziológia” című lelkésztovábbképzés hatására, amin közel harminc lelkipásztor vett részt, az Arizona állambeli Missional Training Center (MTC) három éves együttműködést ajánlott fel egyházunk lelkipásztorai és vezetői számára. 

A jó pap holtig tanul

2015. szeptember 14., címkék: lelkésztovábbképzés

Hagyományos és új képzések is várják idén ősszel a református lelkipásztorokat a Dunamelléki Református Egyházkerület akkreditált lelkésztovábbképző kurzusain.

Lelkésztovábbképzés után, pünkösd előtt

2015. május 19., címkék: lelkésztovábbképzés, pünkösd, áldozócsütörtök

2015. május 11-13. között Mályiban egy kanadai professzor, Michael Goheen tartott lelkésztovábbképzést. Hogyan tekinthetünk egyházunkra, annak szerepére, és benne elfoglalt helyünkre? Hogyan élhetjük meg mai társadalmunkban a gyülekezeti közösséget? Egy jó előadó inkább gondolkodásunkat formálja, mintsem az lenne az elsődleges célja, hogy gyakorlati tanácsokkal lássa el hallgatóit. A címben megnevezett keretek között, a továbbképzésen hallottak szerint én most így válaszolok ezekre a kérdésekre.

Soltész Miklós méltatta a református cigánymissziós lelkésztovábbképzést

2015. május 13., címkék: cigánymisszió, dani eszter, lelkésztovábbképzés, soltész miklós

„A Magyarországon élő nemzetiségek és a hazai egyházak történelmi viszonya, jelenlegi kapcsolatai és a közös jövőkép" címmel rendezett konferenciát május 6–án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.

Lelkésztovábbképzés 2014

2014. február 26., címkék: lelkésztovábbképzés

A lelkésztovábbképzést szakmailag koordináló Országos Továbbképzési Koordinációs Tanács (OTKT) 2014. január 31-én véleményezte és jóváhagyta az egyházkerületek 2014-as továbbképzési programjait, valamint elbírálta a beszámítási kérelmeket.

Lelkigondozás katasztrófahelyzetben

2014. február 04., címkék: természeti katasztrófák, lelkésztovábbképzés, szeretetszolgálat (mrsz)

A Magyar Református Szeretetszolgálat 60 órás elméleti-gyakorlati ökumenikus képzést szervez.

Mint az álmodók

2013. december 06., címkék: szórvány, lelkésztovábbképzés, balatonszárszó, dani eszter

Balatonszárszón tartották a szórványgondozó lelkészek léleképítő konferenciáját december 1. és 4. között. Reflexió.

Akkreditált lelkésztovábbképzés a Gyökössy Intézetben

2013. október 15., címkék: lelkésztovábbképzés, gyökössy intézet

24 órás kurzust szervez a Gyökössy Intézet lelkészeknek, vallástanároknak, gyülekezeti tagoknak, akik rendszeresen foglalkoznak családok, idősek, házaspárok, fiatalok, gyerekek lelkigondozásával, Budapesten november 14 -16. között.

Lelkésztovábbképzés 2013

2013. február 08., címkék: lelkésztovábbképzés

A lelkésztovábbképzést szakmailag koordináló, Zsinat által felállított Országos Továbbképzési Koordinációs Tanács (OTKT) 2013. január 28-án véleményezte és jóváhagyta az egyházkerületek 2013-as továbbképzési programjait, valamint elbírálta a beszámítási kérelmeket. Az alábbiakban az egyes egyházkerületek programkínálatát (az OTKT által jóváhagyott és befogadott képzéseket is beleértve) adjuk közre.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.