Újabb kontinens a láthatáron

2011. április 28., csütörtök

A napokban hazánkba látogat Kobus Gerber lelkész, a Dél-Afrikai Holland Református Egyház főtitkára, hogy a két nagy múltú kálvinista közösség testvéregyházi kapcsolatáról egyeztessen.

A napokban hazánkba látogat Kobus Gerber lelkész, a Dél-Afrikai Holland Református Egyház főtitkára, hogy a Magyarországi Református Egyház képviselőivel a két nagy múltú református közösség testvéregyházi kapcsolatáról egyeztessen.

altEgyházunk jelenleg a világ három kontinensén működik együtt jelentős református egyházi közösséggel úgy, hogy a testvéregyházi kapcsolatot írásos szerződés is rögzíti. Ez a kör hamarosan egy újabb kontinenssel, Afrikával bővülhet, ahol a végéhez közelít a 2005 óta zajló egyeztetés a Dél-Afrikai Holland Református Egyházzal. Kobus Gerber, aki egyben a Dél-Afrikai Egyházak Ökumenikus Tanácsának alelnöke is, magyarországi látogatása során találkozik Tarr Zoltán zsinati tanácsossal, Ódor Balázs külügyi irodavezetővel, vasárnap pedig a Budai gyülekezetben szolgál igehirdetéssel.

A dél-afrikai egyház évekkel ezelőtt kezdeményezte a partnerkapcsolatok szerződésbe foglalását. Az apartheid idejében vállalt támogató szerepe miatt – amit nyilvános bűnbánattal később evangéliumellenesnek nyilvánítottak – a Magyarországi Református Egyház Zsinata gondos vizsgálat és a nemzetközi egyeztetés után csak 2007 novemberében adott felhatalmazást az Elnökségnek, hogy a Zsinati Külügyi Bizottság bevonásával szerződéstervezetet készítsen elő, amely a két egyház együttműködésének részleteit hívatott rögzíteni.

A tárgyalások menetét ugyanakkor felgyorsította, hogy a két református világszövetség egyesülése nyomán Grand Rapids-ben létrejött új szervezet, a Református Egyházak Világközössége (REV) alkotmányát mindkét egyház aláírta 2010 nyarán, ezzel az abban foglalt teljes közösséget deklarálva. A REV elnöke, az ugyancsak dél-afrikai Jerry Pillay márciusi magyarországi látogatása alkalmával Bölcskei Gusztáv püspökkel folytatott megbeszélésein maga is megerősítette, hogy támogatja a kezdeményezést, sőt a Dél-Afrikai Egyesülő Presbiteriánus Egyház főtitkáraként a többoldalú együttműködésre is nyitott.      

Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően a két, református identitását és hitvallásos alapokat fontosnak tartó egyház a teológiai munka mellett kiemelt figyelmet fordít az egyházak társadalmi tanításával és felelősségvállalásával kapcsolatos tapasztalatcserének. A két egyház elkötelezett a múltfeltárás kapcsán szerzett tapasztalataik és teológiai alapvetésük megosztására, valamint a 2004-ben a Református Világszövetség nagygyűlésén elfogadott Accrai Nyilatkozat szellemében a gazdasági és társadalmi igazságosság előmozdítására.   

A Dél-Afrikai Holland Református Egyház tíz autonóm regionális zsinatában 1158 gyülekezetet számlál ezerhatszáz felszentelt lelkésszel. Tagjainak száma meghaladja az egymilliót. A lelkészek képzéséről három teológiai szeminárium gondoskodik. Az egyház hivatalos hitvallási iratai a Heidelbergi Káté, a Belga Hitvallás és a Dordrechti Kánonok. A generális zsinat négyévente ülésezik.

Református.hu

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió