Teljes Kuyper archívum az interneten

2011. január 14., péntek

Abraham Kuyper (1837-1920) holland teológus és politikus teljes életműve hamarosan hozzáférhető lesz az interneten.

Abraham Kuyper (1837-1920) holland teológus és politikus teljes életműve hamarosan hozzáférhető lesz az interneten.

altA bejelentést George Harinck professzor, az amszterdami Vrije Universiteit keretei közt működő Holland Protestantizmus Történelmi Dokumentációs Központjának igazgatója tette a napokban. A Dokumentációs Központ szorosan együttműködik az Egyesült Államokban található Princetoni Teológiai Szemináriummal.

Abraham Kuyper alakította meg Hollandiában az első politikai tömegpártot, a Forradalomellenes Pártot. Az ő nevéhez fűződik az amszterdami Vrije Universiteit megalapítása, nagyban hozzájárult az úgynevezett „szigorú” református egyház (Gereformeerde Kerk) létrejöttéhez, 1901 és 1904 között pedig Hollandia miniszterelnöke volt.

Harinck rendkívülinek tartja, hogy Kuyper életművét – akit a neokálvinizmus atyjaként tartanak számon – hamarosan Grönlandtól Új-Zélandig tanulmányozni lehet. Az Egyesült Államokban nagy az érdeklődés Kuyper és az általa képviselt neokálvinista felfogás iránt. Princetonban található meg a világon egyedül Kuyper teljes életműve. „Még Hollandiában sincs meg minden” – állítja a professzor.

Kuyper Magyarországon

Abraham Kuyper teológiai koncepciójának hatása az első világháború utáni években-évtizedekben terjedt el és vált igen jelentőssé a magyar református teológiában, elsősorban Sebestyén Jenő budapesti teológiai tanár révén. „Döntő jelentősége annak volt, hogy világháborút, a forradalmakat és a trianoni békét követő teljes összeomlásból a kivezető utat, a talpraállást, a kibontakozás lehetőségét az ország reformátusságának egy része éppen a Hollandiában jól bevált kuyperi neokálvinizmus teológiai, egyházpolitikai, politikai és világnézeti koncepciójában kereste és vélte megtalálni” – értékeli a teológus-államférfi magyarországi hatását Ladányi Sándor egyháztörténész Kuyper születésének százötvenedik évfordulóján megjelent írásában.

Az egyháztörténész szerint feltűnő, hogy ennek ellenére a rendkívül gazdag életműből milyen kevés jelent meg magyar fordításban. Pedig, mint megjegyzi, „bőven van tanulnivalónk tőle nekünk ma is, a mi viszonyaink között, a megismert igazság mellett való rendíthetetlen kiállásban, kitartásban, a szorgalmas, önzetlen, (egyház)építő munkában.”

Cz.A.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió