Szolgálatunk a gyümölcsökön mérettetik meg

2018. március 12., hétfő

Március 10-én tartotta egyházkerületi közgyűlését a Kárpátaljai Református Egyház (KRE). Az eseményen kitüntetést vehetett át Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány kuratóriumának volt elnöke.

Lelkesedés, megújulás, megmaradás és növekedés — ezekért a célokért való küzdésre hívta a közgyűlésen jelen lévőket Zán Fábián Sándor püspök. A hit erejét hangsúlyozta – a kudarc oka a kételkedés, hogy nem merünk hinni imáink és az Úr erejében. Ha elegendő hittel kérjük, a hegy is megmozdul: az egyház valamennyi szolgálattevőjének imádkoznia kell új lelkesedésért, erőért, hiszen – a példázatbeli fügefához hasonlóan – az ő szolgálatuk is gyümölcsein mérettetik meg.

Zán Fábián Sándor püspöki jelentésében két vezérfonalat követve vette számba a 2017-es évet: a hála és a felelősségtudat mentén. 2017-ben ünnepelte a világ a reformáció 500 éves jubileumát. A mohácsi vész után pusztulásnak indult magyar nemzetnek a reformáció a legfontosabbat adta vissza: a reményt – fogalmazott a püspök. Azt is a reformációnak köszönhetjük, hogy létrejött az a Közép-Európa, amelyben ma élhetünk. A történelem bebizonyította, hogy az agresszió, a zsarnoki diktatúra kevés volt ahhoz, hogy az emberek istenhitét semmissé tegye, ezért hálásnak kell lennünk. A 2017-es év reformációhoz kapcsolódó számos rendezvénye közül Zán Fábián Sándor a „Reformáció gyermekei" programot emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a rossz statisztikai mutatók, az elvándorlás ellenére a program eredményes volt, hiszen 2017-ben az addigi évi 100 helyett csak 30 gyerekkel született kevesebb Kárpátalján a református családokban.

Sokan a felelősségre hivatkozva mondják, hogy nem szabad szülőföldünkön maradnunk, hiszen nem biztosíthatunk jobb jövőt gyermekeinknek az országban uralkodó állapotok mellett — mondta a püspök, aki úgy véli, hogy a felelősség a közösség felé éppen az itthon maradásban nyilvánul meg. Ezt kívánja elősegíteni a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, amelynek hála 2017-ben a magyar kormány támogatásával és a kárpátaljai egyházak, szervezetek összefogásával óvodák tucatjai épültek és újultak meg, így gyermekeink a lehető legjobb körülmények között részesülhetnek minőségi foglalkozásokban. Nem szabad borúlátóknak lennünk, hiszen a Kárpát-medencében egyre többen kötnek házasságot, egyre nő a gyermekvállalás aránya, s ha ez a tendencia még egy kicsit megmarad, akkor nemsokára elmondhatjuk, hogy gyarapszik a magyar nemzet. Nekünk is ezért kell imádkoznunk Kárpátalján. Zán Fábián Sándor kiemelte, hogy a felelősségtudatnak nem szabad szülőföldünkre korlátozódnia. Minden kárpátaljai nehézség ellenére vannak tőlünk rosszabb helyzetben lévők is. 2017-ben az egyházkerületi családi csendesnap perselypénzét az üldözött keresztényeknek ajánlották fel.

Jelentése végén a püspök köszönetet mondott az elvégzett munkáért az egyházkerület minden munkatársának, valamint kifejezte a magyar kormány iránti háláját Kárpátaljának nyújtott anyagi és erkölcsi támogatásért.

Az egyházkerület főjegyzője, Héder János, a 2018 decemberében esedékes egyházkerületi választásra vonatkozó szabályozásokat ismertette. A KRE zsinati-presbiteri elvek alapján működik, vezetését négyévente választják újra.

A közgyűlésen immár hagyományosan átadták a KRE Kiemelt Patrónusa díjat is, amelyet idén Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány kuratóriumának volt elnöke vehetett át. A KRE vezetése kitüntetésben részesítette továbbá Gazda Erzsébetet az oktatásügyért évtizedeken át végzett áldozatos munkájáért.

A kerületi közgyűlésen minden évben bemutatkozik egy intézmény. Ezúttal a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonban forgatott kisfilmet tekintették meg az egybegyűltek. Az otthont csaknem negyed évszázadon át igazgató Katkó Lászlótól fia, ifj. Katkó László veszi át a döntéshozás feladatát 2018-tól.
A közgyűlés püspöki imádsággal és áldással zárult.

forrás: Karpatalja.ma

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió