Szociális kompetencia – elmélet és gyakorlat

2010. április 12., hétfő

A Magyar Református Nevelés X. évfolyamának 4. számában több szerző is vállalkozik a szociális kompetencia fogalmának meghatározására, körülírására.

A tanulmányokban az elméleti alapvetés mellett (Dr. Zsolnai Anikó) a tantárgy-pedagógiában járatos szakemberek az óvodai neveléstől (Dr. Szarka Júlia) a középiskoláig (Radnóti Katalin) terjedő skálán mutatják be a szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségeit a pedagógiai gyakorlatban. Szinte mindegyik írásban fontos hangsúlyt kap a pedagógus személyisége, példamutatása, a diákok elé élt hiteles élete.
Számos jó gyakorlata van a szociális kompetencia fejlesztésének református iskoláinkban, ezek közül jelen számunkban négyet mutatunk be (Makó, Marosvásárhely, Miskolc és Pápa), olyan ötletek ezek, melyek mellé, hisszük, minden oktatási intézmény oda tudná tenni a sajátját, akár kidolgozott módszerként, akár a pedagógusok egyéni fejlesztési tevékenységeként.
A fegyelem és a kegyelem pedagógiai viszonyáról beszélgettek Kecskeméten az internátusi nevelők. Az ott elhangzott előadások közül kettő (Dr. Kopp Erika és Fodorné Dr. Földi Rita) is olvasható lapunkban, szerzőik azt a kényes kérdést járják körül, hogy milyen fegyelmezési eszközei lehetnek a keresztyén nevelőnek. Jól kiegészíti ezt a két írást Thoma László vallástanári attitűdökről írt tanulmánya, melyben a szerző az alapvető pedagógus-attitűdöket a hittanoktató személyiségének tükrében vizsgálja.
Az élménypedagógia napjainkban olyan didaktikai módszer, mely az iskolai és az iskolán kívüli nevelés egyre több színterén helyet kap. Mostani számunkban a szociális kompetencia fejlesztésében (Szabóné Botka Irén) és az irodalmi nevelésben (Debreczeni Tibor) alkalmazható lehetőségekről számolunk be, ez utóbbival is megerősítve azt a gondolatot, hogy az érzelmi nevelésben az irodalomnak és a művészeteknek kiemelt jelentősége van.

A lap megrendelhető a Református Pedagógiai Intézet elérhetőségein:
Levél: 1146. Budapest, Abonyi utca 21.
Fax: 06-1 / 343-7870/314 m.
E-mail: refpedi@refpedi.sulinet.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.