Szobrot kaphat Bethlen Kolozsváron

2013. július 15., hétfő

Az idei emlékévben, Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választásának négyszázadik évfordulóján egészalakos bronz szobor felállítását tervezi a Bethlen Gábor Alapítvány októberben, a kolozsvári kétágú református templom kertjében.

FELHÍVÁS - Állítsuk föl Bethlen Gábor emlékjelét Kolozsvárt!

Bethlen Gábor Alapítvány – névadója erdélyi fejedelemmé választásának négyszázadik évfordulóján –, egészalakos bronz szobor fölállítását kezdeményezi Kolozsvárt.

Alapító okiratuk 1982-ben rögzítette: „A fejedelem születésének négyszázadik évfordulója érlelte meg a felismerést: égető teendőink természete bethleni munkát kíván. Olyan tehetséget, hűséget, szívósságot, bölcsességet, amilyennek ő – nagy veszedelmek között – Erdélyt oltalmas várrá, a benne élő nemzetiségek és felekezetek otthonává építette..."

A Bethlen Gábor Alapítvány a névadó példája jegyében született és működik. Az elmúlt 33 évben működési feltételei változtak, de céljai változatlanok. Adományozóik megfogyatkoztak, táboruk azonban egyre gyarapodik: hiszen a világ országaiban, több, mint háromszáz kitüntetettjük – személy, szervezet, intézmény – él, akik közösségi munkájukkal, önkéntes nemzetszolgálatukkal teljesítették, kiteljesítik az alapítói szándékot.

2013-ban, a névadó Nagy Fejedelem tiszteletére Bethlen Gábor Emlékévet hirdetett meg az Alapítvány; néhány programmal. Megvalósításukhoz kérte eddigi kitüntetettjei segítségét. Hármunkat fölkértek az Emlékév fővédnökeinek. Úgy véljük, hogy az Emlékév alábbi célkitűzése a magyarság egészét érinti:

A Kuratórium kezdeményezte, hogy közadakozásból, s alapítványi pályázati támogatással állítsunk szobrot Bethlen Gábornak; fejedelemmé választása napján és helyszínén: 2013. október 23-án, Kolozsvárt. A Bethlen-szobor makettjét negyedszázada, Péterfy László Székelyföldről származó szobrászművész adományozta az Alapítványnak.

A fejedelem szobrának fölállítását intéző Szoborbizottság – a Bethlen Gábor-díjas (1994) Kató Béla, Erdély református püspöke vezetésével –, 2013. június 11-én Kolozsváron megalakult, munkáját megkezdte. Alakuló ülésükön – gondos mérlegelés után – megállapodásra jutottak: a szobor legméltóbb, legjobb helyszíne a kolozsvári Alsóvárosi Református (Kétágú) Templom bejárati kertrésze, ahol a templomon kívül-és belül egyaránt igen sokan elférnek, megemlékezések, ünnepségek tarthatók. Ez olyan „köztér", mely a város központi részében lévő egyházi tulajdon, ahol kerítés védi a szobrot, s az emlékezőket.

A kőtalapzaton álló, 2,10 méter magas alkotás, a Nagy Fejedelem első egészalakos szobra lesz Erdélyben. A szobor elkészítése, bronzba öntése Magyarországon, a Bethlen Gábor Alapítvány támogatás- szervezésével és az alkotó, Péterfy László szobrászművész közreműködésével történik. A fölállítandó szobor adományként az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonába kerül; a szoborállításról erdélyi testvéreink gondoskodnak.

A szobor és a szoborállítás költsége tetemes, mintegy 25 – 27 MFt, s ez meghaladja a civil Alapítvány lehetőségét, erőforrásait. Nemzeti összefogásra, szolidaritásra szólítunk és kérünk mindenkit, aki segíteni tud. Nemcsak az anyagiak előteremtése miatt. Szeretnénk elérni, hogy a Nagy Fejedelem közadakozásból állított emlékjele a támogatók közreműködésével Erdély múltján és jelenén túlmutasson; öröksége, emberi példája, jövőt építő tettekre sarkalljon bennünket, utódainkat. Ezért:

Kérjük honfitársainkat a Kárpát-medencében, és nemzettársainkat szerte a nagyvilágban, hogy közösségi vagy egyéni adományaikkal, közreműködésükkel járuljanak hozzá, segítsék elő, hogy e történelmi jelentőségű szoborállítás Bethlen Gábor fejedelemmé választása napján, 2013. okt. 23-án, Kolozsváron megvalósuljon.
A pénzadományokat az OTP Banknál vezetett „Bethlen Gábor szoboralap" önálló számlán fogadjuk. Számlaszáma: 11702036-20725602. Az adományozók nevét megörökítjük.

Kérjük, kísérjék figyelemmel a Bethlen Gábor Emlékév 2013 című honlapot (elérhető a www.bethlenalapitvany.com–ról is). E honlapon hírt kapnak és adhatnak a szoborállítás helyzetéről, a közreműködő felajánlásokról, s az Emlékév további programjairól.

„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?" (Róm.8.31.)

Budapest – Déva – Kolozsvár, 2013. július 10-én.

Tisztelettel,

a Bethlen Gábor Emlékév fővédnökei:

Böjte Csaba OFM Kató Béla Lezsák Sándor

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.