Szívvel és lélekkel

2012. július 25., szerda

A Kárpát-medence magyar református középiskoláinak küldöttei – igazgatók, tanárok, lelkipásztorok, diákok – július 8–11. között tizenhetedik alkalommal találkoztak, ezúttal Felvidéken, a Barsi Egyházmegye területén, a Lévai Református Egyházközség által fenntartott Czeglédi Péter Református Gimnázium vendégeiként.

A huszonhárom magyarországi, hat erdélyi, három partiumi, három kárpátaljai, két felvidéki intézmény és öt református tanügyirányítási, illetve pedagógiai szakmai szolgáltató szervezet küldöttei a találkozó jelmondatának – Szívvel és lélekkel – szellemében oszthatták meg tapasztalataikat, tájékoztathatták egymást az országaikban folyó magyar református középiskolai oktatás helyzetéről, eredményeiről, gondjairól.

Zárónyilatkozatukban Isten iránti hálával állapították meg, hogy a Magyar Református Egyház szervezeti keretei között tovább erősödött a Kárpát-medencei magyar református iskolarendszer. Az új együttműködési formák közül kiemelték a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2011. évi gyűjtését, amely összesen 26 millió forinttal támogatta református óvodák indítását és más, nehéz helyzetben lévő intézmények megmaradását. Regionális együttműködésként alakult meg a Felső-magyarországi Református Pedagógus Műhely, amely szakmai fórumot biztosít a pedagógusok számára az intézmények református identitásának megerősödéséhez, az új intézmények integrációjához, valamint a szervezett tehetséggondozás új kereteihez. A Károli Gáspár Református Egyetem társadalmi felelősségvállalása és együttműködése a Református Pedagógiai Intézettel a továbbképzések, a versenyeztetés és a tehetséggondozás felsőoktatásig érő rendszerének újraszervezését készíti elő.

„Örömmel láttuk" – fogalmaznak a zárónyilatkozatban – „hogy a magyarországi nemzeti köznevelési törvény elismeri, megerősíti és támogatandónak tekinti intézményeink értékalapú nevelőmunkáját. (...) Pedagógiai hatékonyságunk meghatározó eleme keresztyén nevelési etikánk, református emberképünk, nemzeti elkötelezettségünk és a sajátos református műveltségi tartalmak. Kérjük, hogy a helyi tantervek elkészítése során intézményeink ezeket a szempontokat határozottan érvényesítsék!"

Felfigyeltek az aggasztó jelenségekre is, arra például, hogy a kárpátaljai református líceumok egyre inkább ellehetetlenülnek. Finanszírozásuk a következő tanév első félévében nem megoldott, az új osztályok felvétele veszélyben van. A helyzetet csak egy azonnali és hathatós magyar állami beavatkozás kezelheti. Hozzáteszik: „Meggyőződésünk, hogy a nyelvi határon vagy szórványhelyzetben működő magyar oktatási intézmények nemzetmegtartó erővel bírnak, a helyi megmaradás utolsó lehetőségei. Szükségesnek látjuk a magyar tannyelvű oktatás szülőföldi támogatási rendszerének hosszú távú újraszervezését, megerősítését. Méltatlannak tartjuk, hogy a zilahi és a kolozsvári református kollégiumok még eredményesebb nevelőmunkáját az épületek helyzetének késleltetett rendezése továbbra is nehezíti. Cselekvésre ösztönöz bennünket az, hogy a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégiummal kapcsolatos bírósági eljárás az igazságosságot, a romániai és az európai jogelveket egyaránt sérti. Arra kérjük a Kárpát-medencei református oktatási intézményeket, hogy szolidaritásunk és együttérzésünk kifejezéseként október 1-jén valamennyi református iskolában emlékezzünk meg erről, összetartozásunkat a 35. zsoltár közös éneklésével is megerősítve."

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja 2012. július 29-i számában

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.