"Sokan hittek benne az asszony szava miatt" (Jn 4,39)

2015. január 25., vasárnap

Az ökumenikus imahét idei témája Jézus és a samáriai asszony története. Január 18-tól 25-ig a történet egy-egy részletét vizsgálva próbálunk közelebb jutni az élő víz forrásához. Olvasmányok, bibliamagyarázat és imádság a nyolcadik napra.

Olvasmányok

2Móz/Kiv 3,13–15: Mózes az égő csipkebokornál
Zsolt 30: Az Úr életben tart minket
Róm 10,14–17: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!"
Jn 4,27–30.39–40: Sokan hittek benne az asszony szava miatt

Magyarázat

A samáriai asszony szívében változás történik, és Jézus követőjévé válik. Elkezdi hirdetni népének, hogy megtalálta a Messiást. Sokan hittek Jézusban „az asszony szava miatt" (Jn 4,39). A Jézussal való találkozás következtében megváltozik az asszony élete, és tanúságának ereje lesz nemzetségében. Nyitottságának köszönhetően felismeri az idegenben „az örök életre buzgó víz forrását" (Jn 4,14).
A keresztény hitnek kulcsfontosságú része a misszió. Minden keresztény feladata, hogy Isten nevét hirdesse. Ferenc pápa ezt mondta misszionáriusainak: „Bárhová mentek, mindig gondoljatok arra, hogy Isten Lelke előttetek jár." A misszió nem prozelitizmus. Azok, akik tisztán hirdetik Jézust, olyan párbeszédet tudnak kialakítani másokkal, amely nyitott egymás megismerésére és a különbözőségek tiszteletére.
Missziónk azt várja el tőlünk, hogy tanuljunk meg úgy inni az élő vízből, hogy a kutat ne foglaljuk el. A kút nem a miénk. Az élő víz forrása Krisztus által adatik, melyből életet nyerünk.
Missziónk egyszerre történik beszéd és tanúság által. Helder Camara néhai brazil érsek (1909–1999) egyszer azt mondta, hogy sokan azért lettek ateisták, mert kiábrándultak azokból a hívő emberekből, akik nem azt teszik, amit mondanak. Az asszony tanúbizonysága ahhoz vezette közösségét, hogy higgyen Jézusban, mert szavai és cselekedetei összhangban voltak egymással.
Ha a mi beszédünk és cselekedetünk hiteles, akkor a világ meghallja hitünket. „Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak?" (Róm 10,14)

Kérdések

1. Mi a kapcsolat az egység és a misszió között?
2. Ismerünk olyan embereket közösségünkben, akiknek élettörténete az egységről tanúskodik?

Imádság. Istenünk, aki az élő víz forrása vagy, tégy bennünket az egység tanúivá beszédünkön és életünkön keresztül. Segíts, hogy megértsük, a kútnak nem mi vagyunk a tulajdonosai, és adj nekünk bölcsességet, hogy örülni tudjunk a kegyelemnek, melyet a másik emberben is megtalálunk. Formáld át szívünket és életünket, hogy az evangéliumnak igazi hordozói lehessünk. Add, hogy a másik emberrel való találkozás olyan legyen, mintha veled találkoznánk. A te Fiad, Jézus Krisztus nevében és a Szentlélek egységében kérünk. Ámen.

Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa kiadásában megjelent imafüzet anyaga alapján. Forrás: Reformátusok Lapja

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió