„Samárián kellett pedig átmennie" (Jn 4,4)

2015. január 18., vasárnap

Az ökumenikus imahét idei témája Jézus és a samáriai asszony története. Január 18-tól 25-ig a történet egy-egy részletét vizsgálva próbálunk közelebb jutni az élő víz forrásához. Olvasmányok, bibliamagyarázat és imádság az első napra.

Ajánlott igeszakaszok:
1Móz 24,10–33: Ábrahám és Rebeka a kútnál
Zsolt 42: Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez

2Kor 8,1–7: Makedónia gyülekezeteinek adakozása

Jn 4,1–4: Samárián kellett pedig átmennie

Jézus Júdeából ment Galileába tanítványaival. Samária e két terület között helyezkedik el, negatív hírneve népessége etnikai és vallási keveredéséből adódott. Mit ért János evangéliuma azon, amikor azt mondja, „Samárián kellett pedig átmennie”? Jézus választása azt jelenti, hogy szükséges találkoznia másokkal, a másikkal, azzal, akit gyakran veszélyesnek tekintettek.

A zsidók és samáriaiak között ősi konfliktus húzódott. A samáriaiak megszakították kapcsolataikat a déli királysággal, és ennek következtében Jeruzsálemben központosított istentisztelet alakult ki (1Kir 12). Később, amikor az asszírok megszállták Samáriát, sokakat száműztek a helyi lakosok közül, és számos idegent telepítettek be erre a területre, akiknek megvoltak a saját isteneik (2Kir 17,24–34). A zsidók szerint a samáriaiak „kevert és tisztátalan” néppé lettek. A samáriaiaknak sem volt könnyű elfogadni a zsidókat (Jn 4,8). A múlt sérelmeit tovább mélyítette, amikor Kr. e. 128 körül Hyrcanus János zsidó vezető lerombolta a samáriaiak által épített templomot, amely az ő istentiszteleti helyük volt a Garizim-hegyen.

János világosan beszél arról, hogy a „Samárián való átmenet” Jézus választása. Megmutatja nekünk, hogy önmagunk elszigetelése azoktól, akik különböznek tőlünk, és a kapcsolattartás korlátozása azokra az emberekre, akik olyanok, mint mi, önmagunk elszegényedéséhez vezet. A párbeszéd azokkal, akik különböznek tőlünk, erősíti személyiségünket.

1. Mit jelent nekem és a gyülekezetemnek? „Keresztül kell menni Samárián.”

2. Melyek azok a lépések, amelyeket egyházamnak meg kell tennie ahhoz, hogy más egyházakkal együtt lehessen? Mit tanultak az egyházak egymástól?

Minden népek Istene, taníts minket átmenni Samárián, hogy találkozhassunk más egyházakból való testvéreinkkel! Taníts minket nyitott szívvel közeledni a másik egyházhoz, hogy tanulhassunk tőle! Valljuk, hogy Te vagy az egység forrása. Add meg azt az egységet, amelyet Krisztus akar adni nekünk! Ámen. 

Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa kiadásában megjelent imafüzet anyaga alapján. Forrás: Reformátusok Lapja

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.