Ortodox párt Moldáviában?

2010. június 19., szombat

altMoldáviában az ügyvezető elnök és a védelmi miniszter között vita alakult ki az Ortodox Egyház politikai szerepéről, a vallásoktatásról és a tervezett új ortodox politikai pártról.

Mihai Gimpu ügyvezető moldáviai elnök kritizálta a Moldáviai Metropóliát, hogy az nem önálló, hanem csupán az Orosz Egyház fiókintézménye. „Az az Egyház, melyik bizonyos politikai erőket támogat, saját szabályzatát sérti meg” – mondta az újságíróknak a parlament ülése után M. Gimpu. Gimpu így reagált a Moldáviai Ortodox Egyház Szent Szinódusának határozatára, amely támogatja Valerij Paszat volt moldáviai védelmi miniszter javaslatát arról, hogy népszavazással döntsenek az „Ortodoxia alapjai” tantárgy bevezetéséről, valamint egy Paszat által létrehozandó új ortodox párt támogatásáról. Nyilatkozatában a moldáviai Szinódus visszautasította a politikai elfogultság vádját. „Az Ortodox Egyház saját maga dönti el, hogy milyen formában és milyen célokért kapcsolódik be a politikai folyamatba. Ortodox népünk sok évszázados történelme számtalan példáját nyújtja annak, amikor az Egyház bekapcsolódása a politikába áldásos hatást fejtett ki, arra késztetvén a politikusokat, hogy magatartásukat összhangba hozzák a lakosság szükségleteivel és életfontosságú érdekeivel. Ez így volt a múltban is és így lesz jövőben is” – olvasható a Szinódus nyilatkoztában. (szimandron.hu – 2010-06-19 – dr. békefy-röhrig klaudia – www.reformatus.hu)

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió