Nemzetközi teológiai konferencia Chicagóban

2010. június 14., hétfő

altA Református Világszövetség és a Református Ökumenikus Tanács szervezésében nemzetközi teológiai konferenciára kerül sor június 4–16. között a McCormick Teológiai Akadémián.

A két szervezethez tartozó, a világ 107 országában jelenlévő, református tradícióval rendelkező 220 egyházból mintegy 54 delegált – teológiai hallgató és lelkész – vesz részt a konferencián. A résztvevők aktuális teológiai kérdéseket tanulmányoznak, úgymint: református identitás a 21. században, a keresztyén egység és ökumenikus elkötelezettség problémája, az igazságosság kérdése a gazdaság és a környezet viszonylatában, az istentisztelet megújulási lehetőségei, a misszió, a béke és a megbékélés ügye stb. Az előadások és csoportbeszélgetések hasonló kérdéseket és problémákat hoznak felszínre a világ különböző részéről. A véleménykülönbségek mögött gyakran nemcsak teológiai, hanem elsősorban kulturális különbségek rejlenek. A közös református hagyomány, illetve korunk különböző kontextusaiban jelentkező, ám hasonló problémák és kérdések ösztönző erővel hatnak, hogy keressük az együttgondolkodás és közös válaszkeresés esélyeit. A Chicagó-i találkozó vezérfonala ugyanaz a bibliai ige, „a Lélek egysége a békesség kötelékével” (Efézusi levél 4,3), amely az egy hét múlva kezdődő Grand Rapids-i református nagygyűlés központi üzenete is.
A konferencia után a delegáltak a Református Világszövetség és a Református Ökumenikus Tanács egyesülő nagygyűlésén vesznek részt Grand Rapidsben, ahol az új református szervezet, a Református Egyházak Világközössége, hivatalosan is megalakul.
Bővebb információ a konferenciáról

Iszlai Endre

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió