Ülésezett a Romániai Református Egyház Zsinata

2017. február 22., szerda

Az egyház legfelsőbb döntéshozó fóruma február 22-én Kolozsváron ült össze és egyebek mellett döntött a Második Helvét Hitvallás új fordításának elfogadásáról.

Az Erdélyi és Királyhágómelléki Református Egyházkerület delegáltjaival működő testület új tagokkal kiegészülve folytatja munkáját. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 2016. október 21-én tartottak tisztújító közgyűlést, amelyen az egyházkerületi tisztségviselők mellett az új zsinati tagokat is megválasztották. Kató Béla erdélyi püspök bevezető áhítata után az újonnan választott zsinati tagokat igazolták. A zsinat új munkatársai letették az esküt, majd a Zsinati Állandó Tanács új tagjait választották meg. Csűry István királyhágómelléki püspök javaslatára Módi József és Szőnyi Levente lelkészi tagok mellett Kovács Jenő és Csűry Miklós presbiteri tagok fogják az állandó Tanács munkáját segíteni. Emellett a fegyelmi, kánonjogi, liturgiai, egyházzenei, nevelésügyi, teológiai-ökumenikus, missziói-diakóniai bizottságok tagjait is megválasztották. A Zsinat jegyzői Sipos Gábor és Szász Attila erdélyi tagok mellett ezután Pető Csilla és Gáll Sándor.

Kató Béla és Csűry István püspök a reformáció jubileumi évének kiemelkedő eseményeiről is tájékoztatta a Zsinat tagjait. Kató Béla erdélyi püspök a július 4-i, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházzal közösen tartandó zsinatot emelte ki, amely a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében zajlik majd, ezt követően pedig július 5-én kerül sor az Erdélyi Református Egyházkerület lelkészszentelő közgyűlésére. Csűry István királyhágómelléki püspök a Református Egység Fesztiválról beszélt, amelyet május 20-án Nagyváradon tartanak. A 11 órától kezdődő istentisztelet után a nagyváradi várban zajlanak az események három helyszínen.

Az ülés végén arról is döntöttek, hogy a Zsinati Állandó Tanács, amely a Romániai Református Egyház legfelsőbb döntéshozó fórumának munkáját készíti elő, április 4-én találkozik, hogy a következő zsinati ülés napirendi pontját megállapítsa.

Kiss Gábor, forrás: reformatus.ro

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.