Kulturális díjat kapott a Gárdonyi Zoltán Énekkar

2017. április 07., péntek

Fót város önkormányzata a március 15-én rendezett ünnepi megemlékezésen Fót Kultúrájáért Díjban részesítette a 117 éves református énekkart. Ebből az alkalomból az énekkar történetének legfontosabb mozzanatait idézzük fel, valamint Kalocsay Ferencre, az énekkar legmeghatározóbb vezetőjére emlékezünk.

Az indoklás szerint a Gárdonyi Zoltán Énekkar Fót legnagyobb múlttal rendelkező kórusa,
- mely annak idején országos versenyeket nyert meg,
- melyet egy verseny szereplésen maga Kodály Zoltán is hallott,
- melynek Gárdonyi Zoltán, a 20. század legjelentősebb protestáns zeneszerzője 21 kórusművet írt,
- melynek Bárdos Lajos utolsó kórusművét írta,
- mely a Rákosi–korszakban is járhatta az országot,
- mely a hetvenes évek végén már külföldre mehetett és Hollandiától Svédországig számos hangversenyt adott,
- melynek énekét évtizedekig sugározta a Magyar Rádió egyházi műsora, országos mintát adva a jó éneklésből.

A Gárdonyi Zoltán Énekkar kitüntetésekor nem mulaszthatjuk megemlíteni az a személyt, aki a fóti Református Dalkört gyülekezeti vegyeskarrá formálta, majd fél évszázadon keresztül vezette, országos, sőt nemzetközi színtéren is jelentős értékeket teremtve áldozatos munkájával. Lánya: Kalocsay Márta így emlékezik édesapjára:

A rendíthetetlen hit, mely szüleiben is megvolt – kik odaadva házukat a kiskoszmályi árvaházat igazgatták ingyen – jellemezte mindvégig Kalocsay Ferencet, sokakat vonzva Krisztus szolgálatába. Áldás volt a sokrétű 50 éves zenei szolgálatán a fóti gyülekezetben és a közegyházban.

Csomasz-Tóth Kálmán 1948-ban megjelent énekeskönyvének 300 dallamából 66 zsoltárt és 187 dícséretet tanított meg az országban elsőként, melyet az énekkar segítségével és sodró lendületű orgonakíséretével, pontosan, ahogy le van írva, 50 éven át énekelt a gyülekezet. A mintaszerű éneklést a Magyar Rádió is sugározta.

Beadványban kérte az egyházi vezetést, hogy hívja meg Gárdonyi Zoltán professzort az egyház zenei vezetőjének. Az így megalakult Zenei Bizottság indította el a Tahi Zenei Heteket, a Kántorképzőt – elsőként Fóton – és így született meg 1959-ben a Korálkönyv is. Az évek során Kalocsay Ferenc összesen 21 énekkari mű megírására kérte fel Gárdonyi Zoltánt a vegyeskar számára, aki látva a szakszerű, lelkes, nagyszerű zenepedagógiai munkát, szívesen vállalta azokat, több esetben ő maga is közreműködött az előadásokon az orgona mellett. A kórus a személyes kapcsolat emlékére és komponista iránti tiszteletből vette fel Gárdonyi Zoltán nevét.

Bárdos Lajos utolsó kórusművét „Tiszta patakod partjainál” Gárdonyi Zoltán születésnapjára komponálta, szintén a fóti énekkarnak ajánlva. A Kántussal együtt megtartott debreceni ősbemutató idején sajnos már mindkét szerző elhunyt, így mondhatjuk, hogy ez volt a két zeneszerző „mennyei kézfogása”!

1970-es évek végén egy holland egyházi követség, Joli van Busser Ras vezetésével, meghívta a kórust Hollandiába. Csodával határos módon kapott a kórus arra lehetőséget, hogy átléphesse a vasfüggönyt. A fóti templom orgonájának megújításáért Kalocsay Ferenc két évente ment ki Németországba dolgozni, melyben nagy segítségére volt Kurt Mechtersheimer schriesheimi és Kováts Sebestyén Vera Hanekamp holland lelkész, az énekkar pedig külföldi koncertjei bevételt ajánlotta fel a hangszer felújítására.

Kalocsay Ferenc utódai: Bódiss Tamás (1996-2003), Kéménczy Antal (2003-2006), valamint Németh Pál (2006-tól) ugyncsak felvették a stafétabotot és elkezdtek járni a megkezdett úton. A Fóti Református Egyház, Gárdonyi Zoltán Énekkara, amely a gyülekezet tagjaiból alakult, így járult hozzá Isten énekelt igéjének hirdetéséhez szerte a világban és itthon Fóton az istentiszteletek keretein belüli koncerteken a fótiak zenei, kulturális és hitéleti életének gazdagításához!

Édesapám mindig hangsúlyozta az énekkarosainak: „Én nem tudok fizetést adni az áldozatos munkájukért, de az Isten nyílván megfizet!” A sok gyönyörű szolgálatban az Úr eszközei és szócsövei lehettünk az énekelt ige által.

Látva az Úr rajtunk végzett csodáit egy világi testület, Fót város képviselő testülete, a „Fót kultúrájáért” megtisztelő díjat, a Fóti Református Egyház „Gárdonyi Zoltán Énekkarának” adományozta. Megbecsülve ezzel a Kalocsay Ferenc által vezetett régi énekkar munkáját, ugyanakkor reménységet és bizalmat adva a jövőre nézve, hogy fennmaradjon és virágozzék az énekkar közösségformáló munkája és hirdettessék továbbra is Isten igéje a négyszólamú ének által.

Kalocsay Márta 

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.