Koszorúmegváltási adomány

2013. június 21., péntek

A közelmúltban elhunyt Angyalosy Zsolt családja a lelkipásztor gyászistentiszteletén a koszorúmegváltást a Magyar Református Szeretetszolgálat árvízi védekezésére ajánlotta fel.

Angyalosy Zsolt református lelkipásztor 52 évesen, 2013. június 7-én adta vissza életét Teremtőjének. Szerettei június 13-án búcsúztak tőle, a koszorúmegváltás összegét – valamivel több mint egymillió forintot - június 20-án Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök adta át Pál Sándornak a Szeretetszolgálat kuratóriumi elnökének.

Istenünk gondviselő szeretetét és vigasztalását kívánjuk a család tagjainak, hozzátartozóknak!

MRSz

Istent keresem

1Móz 29

„Jákób úgy is tett, eltöltötte azt a hetet. Azután Lábán hozzáadta Ráhelt, a leányát feleségül.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink