Húsvéti üzenetek

2017. április 15., szombat

Krisztus feltámadt! Összegyűjtöttük a Kárpát-medencei református egyházvezetők húsvéti körleveleit, írásait.

Elszorulhat a szívünk?

„Az idei húsvét ünnepén napi Igénk ószövetségi részét Sámuel második könyvének első fejezetéből olvashatjuk (2Sámuel 1,17–27). Az Ige egyházához méltóan nem keresünk más Igét, mint ami éppen az idei húsvétra rendeltetett, hanem az alapján fogalmazzuk meg végezetül az ünnepi üzenetet" – Steinbach József dunántúli püspök húsvéti körlevelében a Krisztusban értelmet nyerő fájdalomról, a dunántúli reformátusok idei jubileumairól, valamint a reformáció emlékévének eseményeiről olvashatunk.

Biztos támasz

„Krisztus feltámadása – hitünk alapja, ez rendíthetetlen támaszunk a földi életünkben is. Akkor is megáll, amikor körülöttünk minden összeomlani látszik. Amikor háborúság van a világban, lelki éj a szívekben, és összeomlani látszik mindaz, amire támaszkodik az ember, mert nincs létbiztonsága ezekben az időkben" – írja Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzője az egyházkerület honlapján.

Tanúságtevők

„Az élő Krisztussal való találkozás és az erről való bizonyságtétel az igazi feladat a húsvétot ünneplő embernek. Más eszközünk nincs a feltámadás hitének továbbadására, csak a személyes bizonyságtétel. Valljuk meg ezért bátran hitünket" – biztat minket húsvéti pásztorlevelében Kató Béla. Az erdélyi egyházkerület püspöke Pál apostol korintusiakhoz írt első levele alapján tesz vallást Jézus Krisztus feltámadásáról. 

Az ártatlanul szenvedő

„Krisztus halála és feltámadása: Isten hatalma mindenek felett. Igazolása Jóbnak, gyógyítása a reménytelenségből fakadó betegségeknek, áldott orvosa az ártatlan szenvedőknek. Húsvét: a minden napok túlélésének forrása, valamint Isten országának kulcsa" – Csűry István királyhágómelléki püspök idei húsvéti pásztorlevelében a feltámadással kapcsolatos egyik ószövetségi utalásról, Jób történetének üzenetéről értekezik.

Húsvéti útbaigazítás

„Jézus ma is szembe jön veled és eltűrhetővé teszi a fájdalmat, békíti a háborúságot, megerősíti a kezedet és a szívedet, talpra állít és megvigasztal. Ezekben a változásokban is a feltámadás ereje működik. A mai feltámadások megtörténéséért van értelme ünnepelnünk" – írja Fekete Károly tiszántúli püspök a Hajdú-Bihari Napló olvasóinak.

Feltámadott!
„Sokféle hasonlatot keresünk ennek a nagy titoknak a megértésére – leginkább a télből tavaszba fölkelő természet, mely mintegy álomból ébred, és gyakran a mi hosszú ideje tartó várakozásunk teljesülése biztat, ekként lesz a feltámadás a képe annak, ahogyan reménykedve Istentől kérjük sorsunk megjobbulását, terheink könnyebbedését, küzdelmeink sikeres lezárását, és bizony olykor és sokszor lankadó hitünk megelevenedését is" – olvasható a Kárpát-medencei református egyháztestek vezetőit tömörítő Generális Konvent Elnökségének közös húsvéti üzenetében. „Ünnepeljünk így gyülekezeteinkben, otthonainkban, családunk körében, bárhol legyünk is ezen a húsvéton, és akkor nemhogy eltakarná sok gondunk a végső reményt, hanem éppenséggel megmutatkozik számunkra a múlandóban is az örökkévaló."

Istent keresem

2Móz 13

„Az Úr pedig előttük ment...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink