Közgyűlés Királyhágómelléken

2011. november 22., kedd

Lukács József szilágynagyfalui lelkipásztort választotta egyházkerületi főjegyzővé a Királyhágómelléki Egyházkerület november 18-án megtartott közgyűlése.

 

altA Romániai Református Egyház Zsinatának határozata értelmében Forró László hegyközkovácsi lelkipásztornak nem volt meg a 15 éves rendes lelkipásztori szolgálati ideje, ezért a főjegyzői tisztséget nem tölthette be. A közgyűlés helyette Lukács József szilágynagyfalui lelkipásztort választotta az egyházkerület főjegyzőjévé.

A közgyűlés elrendelte Babeş-Ardai Erika hegyközkovácsi, Berke Eszter nagyvárad-rogériuszi, Tóbiás Tiborné Csiki Emőke Piroska nagyvárad-velencei segédlelkész, valamint Erdei Árva István szamoskóródi és Kürti Tamás pelekeszi helyettes lelkész rendes lelkipásztorrá való felszentelését.

Pro Ecclesia Díjjal tüntették ki a Batizi, Arad-Gáji és Szilágyperecseni Református Egyházközséget, valamint Márkus László szilágysomlyói egyházmegyei főgondnokot és Hermann Schaefer németországi egyházi alapítványi elnököt. Pro Partium Díjban részesült a hollandiai KOEN Alapítvány, valamint Kéri Gáspár székelyhídi presbiter és tájházalapító, és Szabó Terézia, a Szatmári Református Gimnázium alapító igazgatója.

A közgyűlés tárgyalt az érmindszenti Ady Központról, továbbá jóváhagyta Kölcsey Ferenc sződemeteri szülőházának emlékházzá való átalakítását és egy egyházi, nemzeti zarándokhely kiépítését. Méltatlannak találják, hogy Kölcsey szülőföldje mindeddig nem kapta meg a megérdemelt figyelmet, és felszólítanak minden nemzeti érzelmű intézményt és személyt a nemzeti zarándokhely támogatására.

forrás: a KRE Tájékoztatási Szolgálata

Istent keresem

1Móz 29

„Jákób úgy is tett, eltöltötte azt a hetet. Azután Lábán hozzáadta Ráhelt, a leányát feleségül.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink