Keresztény-Zsidó imanap

2012. január 23., hétfő

A keresztények egységéért fohászkodó ökumenikus imahét keresztény-zsidó találkozóval zárult a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templomban. Az alkalmat Erdő Péter római katolikus bíboros vezette, beszédet mondott Schweitzer József nyugalmazott főrabbi.

A megnyitó köszöntés után a Krónikák első könyvéből hangzott el egy szakasz,(1Krón 29,10-13), amit Erdő Péter beszéde követett. A bíboros emlékeztetett arra, hogy 2003-ban a zsidó-katolikus dialógus bizottság közös nyilatkozatában megállapította: "(...) a vallásos hit előmozdításának feladata a mai társadalomban azt kívánja a részünkről, hogy mutassuk meg az igazságosság, a szeretetteljes emberiesség, a türelem és az alázat élő példáit."

A bíboros megemlítette II. János Pál pápának a római zsinagógában 1986-ban mondott híres beszédét, amelyben az akkori katolikus egyházfő úgy fogalmazott: "a zsidó vallás számunkra nem valami 'kívülálló' dolog, hanem valamiképpen vallásunk belső kérdése. Olyan kapcsolat fűz minket hozzá, amely semmilyen más valláshoz nem köt minket. Különösen szeretett testvéreink vagytok, és valamiképpen azt mondhatjuk: idősebb testvéreink."

Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi arról beszélt, hogy "a Mindenható imádásában", a monoteizmus vallásai "mind egyek". Mint mondta, "Isten az örök lét, és  mi halandó emberek felemeljük a szívünket hozzá, hogy hálánknak kifejezése legyen". Erre tanítjuk gyermekeinket, és ezt szeretnénk valamennyien megvalósítani gyarló életünkben - tette hozzá. Idézte Malakiás prófétát, aki azt írta az Ószövetségben: megmondatott neked ember, mi a jó, hogy cselekedd a törvényt", a szeretet, az egymás iránti megbecsülés törvényét, kövesd a humanitás eszményeit és alázattal járj Isten előtt.

A szertartáson részt vett még Szabóné Mátrai Mariann, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökhelyettese, Kalota József, a Konstantinápolyi Ortodox Patriarchátus érseki vikáriusa, Mészáros Kálmán a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Csernák István, a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense és Ócsai Tamás a Hetednapi Adventista Egyház unióelnöke.

Forrás: MTI

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.