Keleti nyitás református módra

2014. január 27., hétfő

Vilniusban ülésezett az európai reformátusok vezetőtestülete az elmúlt napokban. Az ötfős bizottság saját munkája mellett találkozott az egyház vezetőivel és a vilniusi gyülekezet tagjaival.

A Református Egyházak Világközösségének (REV) európai régióját vezető bizottság elsődleges feladata a március végén Varsóban esedékes úgynevezett területi bizottság, azaz a REV majd negyven európai tagközösségét képviselő egyházvezetők találkozójának előkészítése és egyéb pénzügyi és operatív kérdések megvitatása volt. Döntés született arról, hogy a két alelnök, a német politológus Martina Wasserloos-Strunk és egyházunk delegáltja, Ódor Balázs írásos javaslatát követve a varsói ülés fő témája a „posztkommunizmus" jelenségének megvitatása lesz. A témafelvetéssel a bizottság célja az, hogy még inkább tudatossá és elkötelezetté tegye a kontinens reformátusai közötti együttműködést és szolidaritást, szembenézve az eltérő tapasztalatokból megfogalmazott egyházi álláspontok különbségével és a nyugat- illetve kelet-európai egyházak között még manapság is megnyilvánuló bizalmatlanság és akadozó párbeszéd tényével.

A találkozás célja mindazonáltal nem a múltfeltárás és visszatekintés lesz, hanem annak a kritikus megvitatása, hogy mennyire megalapozott szociológiailag a „posztkommunizmus" jelenségéről beszélni és azt felelőssé tenni az egyházak nehézségeiért. A vezetőtestület döntött arról, hogy Hámori Ádám szociológust, a Károli Egyetem fiatal tanársegédét kéri fel az európai egyházak társadalmi helyzetét összevető szakmai előadás tartására, valamint Bölcskei Gusztáv püspökre a témát taglaló kerekasztal tagjaként számít. A bizalomépítés célja egyben az is, hogy a református egyházak a korábbinál őszintébben vitassák meg és egyben határozottabban képviseljék az európai protestáns közegben, illetve a református világcsaládban sajátos teológiai és politikai álláspontjukat.

Jan-Gerd Heetderks elnök vezetésével a bizottság egyben szolidaritását és töretlen támogatását is kifejezésre juttatta, találkozva a Litvánia Református Egyház két vezetőtestületével, a konzisztórium tagjaival és a zsinat laikus igazgatójával, illetve az egyház lelkészi elnökével, a hazájában nemzeti hősként ünnepelt Tomas Sernas-sal. A vilniusi gyülekezettel hosszú évek után először fogadhatott nemzetközi küldöttséget az előző években jogtalanul eltulajdonított és nemrégen visszaszerzett gyülekezeti házában.

Tomas Šernas (52) korábbi határőr, egyedüliként élte túl az ún. Medininkai tömegmészárlást 1991 júliusában. Az akkor újonnan létesült határátkelő a litván függetlenség szimbóluma volt. A szovjetek tarkón lőtték, teljesen lebénult, hosszú orvosi kezelés után részlegesen felgyógyult, de a mai napig tolószékhez van kötve. Felépülését követően 1997-ben jelentkezett a teológiára, 2002-ben szentelték lelkésszé. A vilniusi gyülekezetben szolgál. 2010-ben választották először szuperintendenssé.

Ahogy az ismeretes, az elmúlt két évben mind a REV, mind az MRE több egyházi, nyilvános és politikai fórumon is kiállt és közbenjárt a nyolc aktív gyülekezetet számláló, ámde a litván alkotmányban nevesített kilenc elismert vallási közösség egyikeként nevesített egyház mellett, amire azért volt szükség, mert a kicsiny litván közösséget szakadás fenyegette. A szakadárok vezetője ellen jelenleg is több bírósági eljárás van folyamatban, amelyben magyar szakértő is szerepet vállalt.

A bizottság éppen magyar javaslatra egy éve döntött úgy, hogy évente kétszer tartott munkaülését egyházlátogatással köti össze, illetve az egyházvezetők éves rendes ülését is a szolidaritás jegyében olyan helyen szervezi meg, ahol a helyi, kisebbségben élő egyház számára ez a támogatás mind morálisan, mind politikailag sokat jelent. A kolozsvári és vilniusi munkaülés után így Varsó szolgál a soron következő március 27-28-i REV Európa ülés helyszíneként. A bizottság tagjainak mandátuma ebben az évben jár le, Varsóban így választásokra is sor kerül. A január 23-25 közötti ülésen az is kiderült, hogy a jelenlegi vezetőtestület valamennyi tagja újra indul a választásokon.

Fotó és szöveg: Külügyi Iroda

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió